บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี แพลทินัม

บัญชีออมทรัพย์ซึ่งให้ดอกเบี้ยสูง โดยจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน และสามารถถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ลักษณะบัญชี

 • เป็นเงินฝากเพื่อการออม พร้อมหมุนเวียนในเชิงธุรกิจ สำหรับบุคคลทั่วไป โดยมีสมุดคู่ฝาก และจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน

สิทธิพิเศษ

 • รับดอกเบี้ยแบบรายเดือน
 • สามารถต่อสมุดเงินฝากได้ในทุกสาขาของธนาคารยูโอบี
 • สามารถถอนเงินผ่านบัตร ATM ได้สูงสุดวันละ 40,000 บาท (จันทร์-ศุกร์) หรือ 80,000 บาทในวันหยุด (เสาร์/อาทิตย์)
 • สามารถชำระค่าสินค้า และบริการได้ในวงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อวัน (รวมเงินสดจากการเบิกถอนจากตู้ ATM)
 • ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท ต่อปี
 • UOB CyberBanking: บริการธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ต 24 ชั่วโมง
 • สามารถใช้บัตร ATM หรือ UOB Visa Debit ได้
 • ทำรายการได้ทุกสาขา ของธนาคาร ยูโอบี
 • ใช้เป็นบัญชีเพื่อตัดชำระค่าสาธารณูประโภคได้
 • ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งผ่านเคาร์เตอร์ธนาคารทุกสาขา

เงื่อนไข

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท
 • จ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน
 • คำนวนดอกเบี้ยตามแต่ละช่วงของยอดเงิน

ตัวอย่างการคำนวนดอกเบี้ย

ยอดเงินฝาก 1,500,000.00  บาท    
ยอดเงิน
ดอกเบี้ยใน
แต่ละขั้น
 ยอดเงินใน
แต่ละขั้น
วิธีคิดดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยรับ
ต่อปี

มากกว่า 0 - 499,999

1.00%

      499,999

1.00% x 499,999

           4,999.99

500,000 - 999,999

1.50%

      500,000

1.50% x 500,000

           7,500.00

1,000,000 - 1,999,999

2.00%

      500,001

2.00% x 500,001

         10,000.02

2,000,000 - 2,999,999

2.00%

-

2.00% x 0,000

-  

3,000,000 ขึ้นไป

2.00%

-

2.00% x 0,000

  -  

      รวมดอกเบี้ยรับ ต่อปี => 22,500.01 บาท
      รวมดอกเบี้ยรับ ต่อเดือน => 1,875.00 บาท
      อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย 1.50% ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ค่าธรรมเนียม

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 2,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 50 บาท ต่อ 1 บัญชี

***เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมายQuick Links