ตั๋วสินค้าส่งออกเพื่อเรียกเก็บเงิน

“ จะทวงหนี้ข้ามประเทศนี่ยุ่งจัง.. ให้คนอื่นทวงแทนได้มั้ย ?” ได้สิคะ ถ้าใช้บริการตั๋วสินค้าออกเพื่อเรียกเก็บเงินของธนาคาร

       ลักษณะ
       ประโยชน์
       คุณสมบัติผู้ใช้บริการ
       เอกสารประกอบการพิจารณา
       อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะ

ธนาคารให้บริการตั๋วสินค้าส่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินไปยังธนาคารตัวแทนในต่างประเทศตามคำสั่งของผู้ส่งออกตลอดจนติดตาม การเรียกเก็บเงินดังกล่าวด้วย โดยธนาคารจะทำการตรวจสอบเอกสาร และส่งเรียกเก็บเงินยังธนาคารต่างประเทศ และติดตามการเรียกเก็บเงินได้อย่างรวดเร็ว

ตั๋วสินค้าขาออกเพื่อการเรียกเก็บแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • Document against Payment : D/P เอกสารจะถูกส่งมอบให้แก่ผู้นำเข้า หลังจากได้ทำการชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 • Document against Acceptance : D/P เอกสารจะถูกส่งมอบให้แก่ผู้นำเข้า หลังจากที่ได้ทำสัญญา จะทำการชำระเงินค่าสินค้า ตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน

ประโยชน์

 • สะดวกรวดเร็ว ด้วยประสิทธิภาพในการเรียกเก็บ ทำให้สามารถให้บริการได้กว้างขวาง และรวดเร็วไม่ว่าคู่ค้าของท่านจะอยู่ที่ใดก็ตาม
 • คิดค่าบริการในอัตราที่ยุติธรรม
 • ให้คำแนะนำด้านเอกสารการส่งออก โดยผู้ชำนาญงาน ผู้มีประสบการณ์ด้านการค้าต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

 • เป็นลูกค้านิติบุคคล

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • แบบฟอร์ม Collection / Instruction for Negotiation/ Discount of Export Bill
 • เอกสารประกอบอื่นๆ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน, ใบกำกับราคาสินค้า, ใบตราส่งสินค้า, กรมธรรม์ประกันภัย, หนังสือรับรองอื่นๆ
  เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม

 • ตามประกาศของธนาคารหรือตามที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานใหญ่
ส่วนบริการลูกค้า โทร. 0-2620-5071-74
  แฟ็กซ์ 0-2260-7715, 0-2204-2221, 0-2204-2229

หมายเหตุ : บริการใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วถึงจะใช้บริการได้