บริการรับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ

“ถ้าลูกค้าที่ฝรั่งเศส โอนเงินจ่ายค่าผ้าไหมไทยของเราเมื่อไหร่ ...เราอยากรู้ทันทีเลยล่ะ...”

       ลักษณะ
       ประโยชน์
       คุณสมบัติผู้ใช้บริการ
       วิธีการรับเงินโอนเข้า
       เอกสารประกอบการพิจารณา
       อัตราค่าธรรมเนียม
       ติดต่อ


ลักษณะ

เมื่อธนาคารได้รับแจ้งการโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศธนาคารจะดำเนินการเข้าบัญชีของลูกค้า เพื่อชำระ
ค่าสินค้า, บริการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผ่านระบบ Telegraphic Transfer (T/T) หรือ ดร๊าฟท์สกุลเงิน
ต่างประเทศ (Demand Draft) จากผู้ส่งทั่วทุกมุมโลก

ประโยชน์

ธนาคารยูโอบี สามารถให้บริการด้านการรับเงินโอน จากต่างประเทศ ได้ทั่วโลก ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ นอกจากนี้ทางธนาคาร ช่วยเพิ่ม ความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจสอบ ข้อมูลด้านเงินโอนเข้า โดยลูกค้า สามารถ ตรวจสอบรายการเงินเข้าบัญชี พร้อมรายละเอียด ของรายการเงินโอนเข้า จากต่างประเทศ ผ่านระบบยูโอบีไซเบอร์แบงก์กิ้งได้

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

  • เป็นลูกค้านิติบุคคล
  • มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์, กระแสรายวัน หรือ บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ กับธนาคารยูโอบี
    (กรณีต้องการตรวจสอบรายละเอียดเงินโอนเข้าผ่านบริการยูโอบีไซเบอร์แบงก์กิ้ง)

วิธีการรับเงินโอนเข้า

หากต้องการให้ผู้โอนโอนเงินมาให้ท่าน ที่บัญชีธนาคารยูโอบีจะต้องแจ้ง รายละเอียด ของท่าน ให้กับผู้โอน ดังนี้

- ชื่อบัญชีผู้รับเงิน
- เลขที่บัญชี และสาขาของบัญชีของผู้รับเงิน
- ชื่อ และที่อยู่ของธนาคารยูโอบี

United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited
191 SOUTH SATHORN RD.,
BANGKOK 10120, THAILAND

SWIFT : UOVBTHBK

เอกสารประกอบการพิจารณา

ในกรณีที่ลูกค้าได้รับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ ในจำนวนเงินตั้งแต่ USD 50,000 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าลูกค้าจะต้องทำแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเพื่อรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย โดยลูกค้า จะสามารถรับแบบฟอร์มได้จากสาขาของธนาคารยูโอบีทั่วประเทศ(คำแนะนำในการปฏิบัติการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ)

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

  • ตามประกาศของธนาคารหรือตามที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ติดต่อ

สำนักงานใหญ่
ส่วนบริการลูกค้า โทร. 0-2620-5071-74
  แฟ็กซ์ 0-2260-7715, 0-2204-2221, 0-2204-2229

หมายเหตุ : บริการใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วถึงจะใช้บริการได้