บริการธนาณัติออนไลน์

บริการธนาณัติออนไลน์ สะดวกรวดเร็ว ถึงผู้รับทันที ทั้งที่ไปรษณีย์ และที่ธนาคารยูโอบี พร้อมบริการรับชำระบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ณ. ที่ทำการไปรษณีย

ส่งธนาณัติออนไลน์ ณ. ที่ทำการไปรษณีย์
ส่งธนาณัติออนไลน์ที่ ธนาคารยูโอบี
ส่งธนาณัติออนไลน์ผ่าน UOB Personal Internet Banking
ชำระบัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี ณ. ที่ทำการไปรษณีย์ แบบออนไลน์

ธนาคารยูโอบี ร่วมมือกับ บจ. ไปรษณีย์ไทย

เพื่อให้บริการและ อำนวยความสะดวก โดยท่านสามารถส่งธนานัติออนไลน์จากที่ทำการ ปณ. เข้าสู่บัญชีธนาคารยูโอบีของผู้รับ หรือท่านสามารถส่งธนานัติออนไลน์ได้ที่สาขาธนาคารยูโอบี หรือผ่าน UOB Personal Internet Banking โดยโอนเงินไปที่ ที่ทำการ ปณ. ที่กำหนด นอกจากนี้ท่านยังสามารถชำระบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ที่ ปณ. ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ส่งธนาณัติออนไลน์ที่ไปรษณีย์

ส่ง
รับ

ที่ทำการไปรษณีย์

ธนาคารยูโอบี

 • ผู้ส่งกรอกรายละเอียดในใบฝากส่งพร้อมชำระเงินโดยกำหนดเลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคารยูโอบี ของผู้รับ
 • ปณ. บันทึกรายการและออกใบรับเงินเป็นหลักฐาน
 • เงินจะเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับทันที
 • ผู้รับสามารถถอนเงินจากบัญชีได้ตาม วิธีปกติของธนาคารฯ

ส่งธนาณัติออนไลน์ที่ ธนาคารยูโอบี

ส่ง
รับ

สาขาธนาคารยูโอบี

ที่ทำการไปรษณีย์

 • ผู้ส่งกรอกรายละเอียดในใบคำขอพร้อมระบุ ปณ. ปลายทาง
 • ชำระเป็นเงินสด หรือตัดจากบัญชี
 • เจ้าหน้าที่บันทึกรายการ และออกใบรับเงินเป็นหลักฐาน
 • ผู้รับกรอกรายละเอียดในใบรับเงิน พร้อมแสดงบัตรประชาชนเป็นหลักฐาน


ส่งธนาณัติออนไลน์ผ่าน UOB Personal Internet Banking

ส่ง
รับ

UOB Personal Internet Banking

ที่ทำการไปรษณีย์

 • ผู้ส่งใส่ข้อมูลของผู้รับผ่านระบบ UOB Personal Internet Banking (ธนาคารทางอินเเทอร์เน็ต)
 • ธนาคารฯ จะตัดเงินจากบัญชีที่ท่านเลือก
 • ผู้รับกรอกรายละเอียดในใบรับเงิน พร้อมแสดงบัตรประชาชนเป็นหลักฐาน


ชำระบัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี ที่ไปรษณีย์แบบออนไลน์

 • ไปที่ ปณ. พร้อมใบแจ้งยอดบัญชีเครดิต
 • ระบุจำนวนเงินพร้อมชำระด้วยเงินสด
 • เจ้าหน้าที่บันทึกรายการ พร้อมออกใบรับเงินเป็นหลักฐาน
 • ยอดที่ชำระจะถูกปรับปรุงในทันที