บัญชี ยูโอบี กระแสรายวัน

สะดวกสบายกับบัญชีที่จ่ายผ่านเช็คได้ ไม่ต้องพกเงินสดมากมายเวลาไปไหน ๆ
เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ลักษณะบัญชี

  • สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งในนามบุคคล หรือ นิติบุคคล
  • สามารถฝาก หรือ ใช้เช็คถอนเงินได้ทุกสาขาของธนาคารยูโอบี

สิทธิพิเศษ

  • สามารถถอนเงินผ่านบัตรเอทีเอ็ม หรือ บัตรยูโอบีวีซ่าอิเล็กตรอน ในกรณีที่เป็นบัญชีในนามบุคคล
  • ใช้เป็นบัญชีเพื่อตัดชำระค่าสาธารณูปโภคได้

เงื่อนไข

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เจ้าของบัญชีต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการพิจารณา

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน