บัญชียูโอบี ฝากประจำ

บัญชีเงินฝากประจำสำหรับคนทุกวัย เริ่มออมได้ตั้งแต่แรกเกิด!
เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ลักษณะบัญชี

  • บัญชีเงินฝากประจำที่จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากโดยสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตามความสะดวกของลูกค้า

งื่อนไข

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท
  • ให้ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือประเภทของบัญชีที่เปิด

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร

เอกสารประกอบการพิจารณา

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับผู้ใหญ่)
  • สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็ก)