ยูโอบี โฮมโลน เพื่อรีไฟแนนซ์

ปัจจุบันโปรแกรมดอกเบี้ยที่ช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมของธนาคารแห่งประเทศไทย (Soft Loan อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ระยะเวลา 5 ปี) ที่ออกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เริ่มทะยอยครบกำหนด 5 ปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยหลังจากนั้นจะปรับเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เพื่อเป็นการช่วยลดภาระเรื่องดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินเดิม ธนาคารยูโอบีนำเสนอแพคเกจ
ดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านน้ำท่วมจากสถาบันการเงินเดิมเพื่อให้การผ่อนบ้านยังคงเป็นเรื่องง่าย และประหยัดดอกเบี้ยให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติของลูกค้า

ต้องเป็นลูกค้าโปรแกรมน้ำท่วมของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่รีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินเดิม โดยต้องมีสำเนาสัญญากู้ที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ระยะเวลา 5 ปี มาแสดง

โปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวพิเศษ 3 ปี

ระยะเวลา กรณีทำประกัน
คุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA)**
กรณีไม่ทำประกัน
คุ้มครองวงเงินกู้ MRTA
ปีที่ 1-3 : MRR – 4.42% MRR – 4.17%
หลังจากนั้น :  MRR – 2.00%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
MRR – 2.00%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.33% 3.58%
ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.78%
(คำนวณจากเงินต้น 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี)
4.88%
(คำนวณจากเงินต้น 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี)

*อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าสมัคร MRTA ปี 1-3: MRR-4.42% หลังจากนั้น MRR-2% (ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา คือ 4.78% คำนวณจากเงินต้น 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี MRR = 7.75%) ทั้งนี้ ลูกค้าต้องทำประกัน MRTA เต็มวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้ หรือขั้นต่ำ 15 ปี

**อัตราดอกเบี้ยกรณีที่สมัครทำ MRTA ต้องทำประกัน MRTA เต็มวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้ หรือขั้นต่ำ 15 ปี

เงื่อนไข : วงเงิน HL หรือ วงเงินส่วนที่กู้เพิ่ม (ถ้ามี) จากสถาบันการเงินเดิม ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยโปรแกรมน้ำท่วมของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ วงเงินที่จะกู้เพิ่มกับ UOB จะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจะเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามที่ธนาคารเสนอขายอยู่ในปัจจุบัน  

ระยะเวลาโปรโมชั่น

สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้บริการสินเชื่อบ้านและจดจำนองภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

โทร. 0-2093-2020
หรือสอบถามเพิ่มเติมที่
ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา

หมายเหตุ : การอนุมัติสินเชื่อ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

ยูโอบี แคชทูโฮม สินเชื่ออเนกประสงค์

สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้ เพียงใช้บ้านปลอดภาระเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ หรือคอนโดมิเนียม เพียงคุณเป็นเจ้าของบ้าน คุณสามารถนำบ้านมาเพิ่มอำนาจทางการเงิน เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ เพื่อให้มีเงินสดสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

คุณสมบัติของลูกค้า

1) อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
2) รายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน
3) สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ อายุงานขั้นต่ำ 1 ปี (นับรวมอายุงานจากที่ทำงานเดิม) แต่อายุงานของที่ทำงานปัจจุบันต้องมากกว่า 6 เดือน หรืออายุงานขั้นต่ำ 2 ปี (นับรวมอายุงานจากที่ทำงานเดิม) แต่ที่ทำงานปัจจุบันต้องผ่าน Probation และอายุงานขั้นต่ำ 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ

4) ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี และเมื่อรวมระยะเวลากู้กับอายุของผู้กู้ต้องไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ และไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ

คุณลักษณะสินเชื่อ

วงเงินกู้ 500,000 ถึง 50,000,000 บาท มูลค่าหลักประกันต้องไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท

โทร. 0-2093-2020
หรือสอบถามเพิ่มเติมที่
ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา

หมายเหตุ : การอนุมัติสินเชื่อ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

กู้ซื้อบ้านใหม่และบ้านมือสอง

อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 100% เหลือเงินมากพอไว้ใช้ตกแต่ง ต่อเติม ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่

รีไฟแนนซ์พร้อมกู้เพิ่ม

จ่ายค่างวดต่อเดือนลดลง กู้เพิ่มได้ง่ายๆ ไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้ ให้ลูกค้ามีเงินใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการ

สินเชื่อเพิ่อปลูกสร้างบ้าน

อนุมัติค่าก่อสร้าง 100% เลือกผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยในช่วงการก่อสร้างบ้าน

ยูโอบี แคชทูโฮม

ใช้บ้านปลอดภาระเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน สามารถขอกู้เพิ่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวต่างๆ ได้มากมาย ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี

โทร. 0-2093-2020
หรือสอบถามเพิ่มเติมที่
ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา

หมายเหตุ : การอนุมัติสินเชื่อ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th