ยูโอบี พร้อมเพย์ภาพยนตร์โฆษณาพร้อมเพย์
PromptPay : แม่


PromptPay : ร้านถ่ายเอกสาร


ฟรีค่าธรรมเนียม การโอนเงินรายย่อย

ยูโอบี พร้อมเพย์ (UOB PromptPay) ผ่าน Personal Internet Banking / เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ / เครื่อง ATM ของธนาคารยูโอบี* จำนวนเงินโอนไม่เกิน 500,000 บาทต่อรายการต่อวัน สำหรับการโอนเงินรายย่อย-บริการพร้อมเพย์ผ่าน UOB Personal Internet Banking และ จำนวนเงินโอนไม่เกิน 150,000 บาทต่อรายการ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อวัน สำหรับการโอนเงินรายย่อย-บริการพร้อมเพย์ผ่าน เครื่องฝากเงินอัติโนมัติ (CDM) / เครื่อง ATM ของธนาคารยูโอบี
** ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560 เท่านั้น