ลดสูงสุด 8% สำหรับการจองโรงแรมผ่าน Agoda.com 

เงื่อนไข
  • รับส่วนลดสูงสุด 8% เมื่อเข้าจองโรงแรมที่ จีน,ฮ่องกง,มาเก๊า รัสเชีย และ รับส่วนลด 6 % สำหรับโรงแรมอื่นๆทั่วโลก ผ่านเว็บไซต์ www.agoda.com/uobth เท่านั้น ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยชำระด้วยบัตรเครดิตยูโอบี 1 – 30 มิ.ย. 60 และเข้าพักได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. – 30 ก.ย 60
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางที่เข้าร่วม เฉพาะโรงแรมที่กำหนดโดยโรงแรมจะมีสัญลักษณ์ “PROMOTION ELIGIBLE / โปรโมชั่น” เมื่อสำรองห้องพักและชำระเงินผ่านเว็ปไซต์ www.agoda.co.th/uobth เท่านั้น (ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น) ซึ่งโรงแรมที่ใช้ส่วนลดได้ จะแสดงข้อความ UOB discount ในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่หมายเลขบัตรเครดิต UOB ที่ถูกต้องแล้ว
  • ส่วนลดในรายการนี้ ไม่รวมถึงโรงแรมประเภทที่ชำระค่าที่พักในภายหลัง ได้แก่การชำระเมื่อถึงที่โรงแรมหรือเมื่อ check-out ออกจากโรงแรม (post-pay)
  • ส่วนลดเพิ่มนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
  • ส่วนลดเพิ่มนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นได้
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม หรือใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น รายการส่งเสริมการขายอื่น สินค้าลดราคา และสินค้ากำหนดราคาตายตัว ได้ (นอกจากได้ระบุไว้เป็นพิเศษ)
  • ธนาคารยูโอบี และ Agoda ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การใช้สิทธิรับบริการรายการส่งเสริมการขายของผู้ถือบัตรเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคารยูโอบี และ Agoda ในกรณีเกิดข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ ธนาคารฯ และ Agoda ถือเป็นที่สุด
  • รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.agoda.com/info/agoda_faq.html

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

ส่วนลดร้านอาหารอื่นๆ
โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ