โปรโมชั่น - บัตรเครดิต UOB Friday Surprise กินเท่าไหร่จ่ายครึ่งเดียว 

เงื่อนไข
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศเท่านั้นยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระ จนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 • คะแนนสะสมจะถูกหักภายใน 30 วันทำการหลังจากจบรายการ
 • ผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนร่วมรายการจะต้องมีคะแนนสะสมมากกว่าหรือเท่ากับยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ธนาคารฯจะทำการหักคะแนนและให้เครดิตเงินคืน 50% ตามจำนวนคะแนนสะสมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่จริง แต่ไม่เกิน 1,000 คะแนน/ท่าน(รวมบัตรหลักบัตรเสริม)/วันที่ร่วมรายการ
 • โดยเป็นรายการที่เกิดที่ ร้าน Sava Dining เอ็มควอเทียร์ ชั้น 6 เฉพาะรายการที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 เม.ย. 60 เท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 30 วันนับจากวันที่จบรายการ
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก และบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักโดยใช้คะแนนสะสมของผู้ถือ บัตรหลักในการแลกรับเครดิตเงินคืน
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารระหว่างรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืน จากรายการส่งเสริมการขายที่ลูกค้าจะได้รับสูงสุดเพียงรายการเดียวและเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเงินเครดิตคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือนนับจากวันสุดท้าย ที่สิ้นสุดรายการเท่านั้น
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การจำหน่ายสินค้าและบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555ส่วนลดร้านอาหารอื่นๆ
โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ