โปรโมชั่น - บัตรเครดิต UOB Friday Surprise กินเท่าไหร่จ่ายครึ่งเดียว 

เงื่อนไข
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศเท่านั้นยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระจนถึง วันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
  • เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนร่วมรายการภายในเดือน ธ.ค. 59 และมีคะแนนสะสมมากกว่าหรือเท่ากับยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ธนาคารฯจะทำการหักคะแนนและให้ เครดิตเงินคืน 50% ตามจำนวนคะแนนสะสมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่จริง คะแนนสะสมจะถูกหักภายใน 30 วันทำการหลังจากจบรายการ
  • จำกัดการหักคะแนนสะสมไม่เกิน 1,000 คะแนน/บัญชีบัตร/วันที่ร่วมรายการ โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 30 วันนับจากวันที่ จบรายการ
  • โดยเป็นรายการที่เกิดขึ้นที่ร้าน Burger King , ZEN Restaurant, ZEN Sushi & Sake, ZEN Cucina , Neo Suki หรือ Wine I Love You ทุกสาขา ในวันศุกร์ที่ 2, 9, 16, 23 และ 30 ธ.ค. 59 เท่านั้น
  • กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารระหว่างรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนจาก รายการส่งเสริมการขายที่ลูกค้าจะได้รับสูงสุดเพียงรายการเดียวและเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้ ยอดใช้จ่ายไม่นับ รวมยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเงินเครดิตคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือนนับจากวันสุดท้าย ที่สิ้นสุดรายการเท่านั้น
  • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การจำหน่ายสินค้าและบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง ข้อกำหนดและ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ