โปรโมชั่น - บัตรเครดิต 

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมเพิ่ม
 • สงวนสิทธิเฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ SMS ,คงสภาพการเป็น สมาชิกบัตร,และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารฯ ทำการบันทึกคะแนนสะสมในบัญชี
 • จำกัดจำนวนคะแนนสะสมอัตราพิเศษไม่เกิน 20,000 คะแนน (รวมทั้งคะแนนเพิ่ม 30% สำหรับยอดระหว่างวันที่ 12ส.ค. – 30 ก.ย.59 และ 50% สำหรับยอด ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559)/ลูกค้า/ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมเพิ่ม 50% ในรายการนี้ต้องอยู่ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 59 โดยยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น โดยไม่รวมรายการจากการใช้จ่ายที่เกิดจากหมวด น้ำมัน, กองทุนต่างๆ, รายการผ่อนชำระที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 ต.ค.59, ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และ รายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 • ธนาคารฯ จะทำการคำนวนยอดใช้จ่ายเพื่อให้คะแนนสะสมเพิ่มโดยจะคำนวณรายการของบัตรหลักทุกใบและบัตรเสริมทุกใบรวมกัน และ ทำการบันทึกคะแนน สะสมเพิ่ม 50% (สำหรับยอดใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559) จากคะแนนสะสมปกติที่ท่านได้รับภายใน 60 วันนับจากวันที่จบรายการให้กับบัตรหลัก ที่ลูกค้าทำการลงทะเบียนเท่านั้น
 • คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณคะแนนสะสม ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ธนาคารทำการ บันทึกคะแนนสะสมให้กับสมาชิกบัตรฯ

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี รับส่วนลด 7% เมื่อช้อป 1,000 บาทขึ้นไป ที่ลาซาด้า โดยใช้โค้ดส่วนลด LZDUOBQ4 จำกัดส่วนลดสูงสุด 500 บาท ตั้งแต่ 1 -31 ตุลาคม 2559
 • สงวนสิทธิ์การใช้โค้ด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตร ตลอดรายการ
 • ลูกค้าต้องสมัครสมาชิก และทำการล็อคอินก่อนการใช้โค้ดส่วนลดนี้
 • โปรโมชั่นนี้สามารถสั่งซื้อได้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555