โปรโมชั่น - พิเศษ!! รับส่วนลด 130 บาท ที่ร้านอาหาร Coffee Beans by Dao


 
เงื่อนไขรายการ
  • รับส่วนลด 130 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง (PRIVIMILES Privilege Banking) หรือ บัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ เวลท์ แบงก์กิ้ง (PRIVIMILES Wealth Banking) ที่ร้านอาหาร Coffee Beans by Dao ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 59 – 31 ธ.ค. 60
  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง หรือ บัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ เวลท์ แบงก์กิ้ง ที่ออกในประเทศเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตร จะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่ผิดนัดชำระเงิน
  • จำกัดสิทธิ์ และจำนวนครั้งในการให้ส่วนลดทั้งหมด 1,609 ครั้ง (ครั้งละ 130 บาท) ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด (มาก่อน ได้ก่อน หมดแล้ว หมดเลย)
  • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือการบริการจากร้านค้า
  • เงื่อนไขการบริการเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางร้านค้าโดยตรง
  • ส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1550

ส่วนลดร้านอาหารอื่นๆ
โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ