เงื่อนไข:

 • การบินไทยในประเทศเป็นตั๋วเดินทางล่วงหน้า 30 วัน
 • สามารถจองได้วันนี้ - 31 มี.ค. 60 และเดินทางได้ถึง 31 มี.ค. 60
 • ราคานี้ยกเว้นเดินทางวันที่ 1-5 ธ.ค. 59 และ 25-31 ธ.ค. 59 เป็นที่นั่ง Economy และเป็น class ที่กำหนด และที่นั่งมีจำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับสายการบินและที่นั่งว่าง เมื่อแลกคะแนนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้
 • ไม่รวมภาษีน้ำมันและค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ บัตรเสริมไม่สามารถใช้แลกคะแนนได้ ทางธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขาย และการให้บริการ ดำเนินการโดย บริษัท เอกซ์เปรสอินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวิล Privi Travel Service เปิดทำการตั้งแต่ 8.30 - 17.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไข:

 • ทางธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขายและการให้บริการ เป็นไปตามบริษัทที่ให้บริการ
 • ดำเนินการโดย บริษัท สยาม ออร์เชิดกรุ๊ป จำกัด
 • PRIVI Travel Service เปิดทำการตั้งแต่ 8.30 - 17.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • เมื่อแลกคะแนนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้
 • บัตรเสริมไม่สามารถใช้แลกคะแนนได้
 • ทางธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขายและการให้บริการ กรณีไม่ได้รับความสะดวกกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

เงื่อนไข:

 • บัตรเสริมไม่สามารถร่วมรายการได้
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการนี้ จะนับเฉพาะการใช้จ่ายในหมวดสายการบิน รถเช่า โรงแรม ทราเวิล เอเจนซี่ ตาม Merchant Category Code ที่วีซ่า และ มาสเตอร์คาร์ดกำหนด 3000-3299, 3351-3441, 3501-3999, 4112, 4121, 4131, 4411, 4511, 4722 ภายใน 45 วัน หลังจากการใช้จ่าย
 • เมื่อลูกค้าทำการแลกกับ Call Center ของธนาคารฯ แล้ว คะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนจะดำเนินการภายใน 7 วัน
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มียอดคะแนนสะสมเพียงพอเท่ากับยอดใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวในวันที่ธนาคารดำเนินการหักคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืน
 • ยอดใช้จ่ายไม่รวมยอดผ่อนชำระ ซื้อประกันการเดินทาง และซื้อกองทุน การกดเงินสด
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • PRIVI Travel Service เปิดทำการตั้งแต่ 8.30 - 17.30 น.วันจันทร์ - วันศุกร์
 • เมื่อแลกคะแนนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ทางธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขายและการให้บริการ กรณีไม่ได้รับความสะดวกกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555