เกี่ยวกับยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


เกี่ยวกับ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง


 พริวิเลจ แบงก์กิ้ง > เกี่ยวกับ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

ยินดีต้อนรับสู่ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

ในโลกแห่งพริวิเลจ แบงก์กิ้ง ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่อาจวัดได้ด้วยการนับจำนวนตัวเลข หากแต่ว่ามีความหมายมากกว่านั้น เพราะพริวิเลจ แบงก์กิ้ง คือโลกซึ่งความฝันของท่านได้รับการเอาใจใส่ เรามองเห็นถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ ซึ่งท่านเชื่อมั่นได้ว่าท่านได้รับสิทธิพิเศษเหนือใคร และการรับรองอย่างดีเยี่ยม

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 70 ปีในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มธนาคารยูโอบี ให้พันธสัญญาในการให้บริการความช่วยเหลือด้านการจัดการการเงิน โดยดำรงเอกลักษณ์เฉพาะตนและไลฟ์สไตล์ของท่าน อีกทั้งให้การดูแลสิ่งต่างๆ ที่ท่านให้ความสำคัญในทุกๆ เวลาของชีวิต

เชิญสัมผัสกับชีวิตแบบพริวิเลจ

 


ติดต่อเรา

พริวิเลจ แบงก์กิ้ง สำนัำกงานใหญ่

191 ชั้น M ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120

คอลล์เซ็นเตอร์ 0-2344-9500
โทรศัพท์ 0-2343-4433
โทรสาร
0-2343-2870 
  ลูกค้าต้องมียอดฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินรวมกันอย่างน้อย 3 ล้านบาท เพื่อดำรงสถานภาพการเป็นสมาชิก
ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง