เกี่ยวกับยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


ติดต่อ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง


 พริวิเลจ แบงก์กิ้ง > ติดต่อ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

เริ่มต้นสิทธิพิเศษและเอกสิทธิ์เหนือชั้น ติดต่อ Relationship Manager โทร. 0-2344-9500 หรือใช้บริการ ณ ศูนย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

                      
ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง สำนักงานใหญ่
191 ชั้น M ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2343-4433
โทรสาร : 0-2343-2870

ศูนย์สาทร
191 ชั้น 1 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2343-2678-9 
โทรสาร: 0-2285-1754

ศูนย์สามแยก (เยาวราช)
601 ถนนเจริญกรุง สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 0-2222-8323
โทรสาร : 0-2222-7141

ศูนย์สุขุมวิท 26
690 ถ.สุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2620-2813, 0-2620-2820, 0-2620-2807 
โทรสาร : 0-2620-2845

 

 


ติดต่อเรา

พริวิเลจ แบงก์กิ้ง สำนัำกงานใหญ่

191 ชั้น M ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120

คอลล์เซ็นเตอร์ 0-2344-9500
โทรศัพท์ 0-2343-4433
โทรสาร
0-2343-2870 
  ลูกค้าต้องมียอดฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินรวมกันอย่างน้อย 3 ล้านบาท เพื่อดำรงสถานภาพการเป็นสมาชิก
ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง