เกี่ยวกับยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


สิทธิพิเศษเพื่อชีวิตเหนือระดับ


 พริวิเลจ แบงก์กิ้ง >สิทธิพิเศษเพื่อชีวิตที่เหนือระดับ

 

 


ติดต่อเรา

พริวิเลจ แบงก์กิ้ง สำนัำกงานใหญ่

191 ชั้น M ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120

คอลล์เซ็นเตอร์ 0-2344-9500
โทรศัพท์ 0-2343-4433
โทรสาร
0-2343-2870 
  ลูกค้าต้องมียอดฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินรวมกันอย่างน้อย 3 ล้านบาท เพื่อดำรงสถานภาพการเป็นสมาชิก
ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง
 

สิทธิพิเศษที่ให้คุณสัมผัสรูปแบบชีวิตพริวิเลจอย่างแท้จริง*

 

 

เอกสิทธิ์ในการใช้บริการห้องรับรองพิเศษ

เอกสิทธิ์ในการใช้บริการห้องรับรองพิเศษ ณ ศูนย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ในต่างประเทศ
ทั้งสิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย และอีกหลายประเทศ


 

 

 

สิทธิในการได้รับเชิญ

สิทธิในการได้รับเชิญ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการพิเศษและสัมมนาด้านการลงทุนต่างๆ

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษ หรือการยกเว้นค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษ หรือการยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับการทำธุรกรรมกับธนาคาร เช่น

  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ (500 บาทต่อครั้ง) การออกเช็คเงินสด เช็คของขวัญ การขอเอกสารรับรองฐานะทางการเงิน และค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี
  • ส่วนลดสูงสุดสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • ฟรีสมุดเช็ค เมื่อเปิดบัญชีกระแสรายวัน

 

 

 

 

 

สิทธิประโยชน์สูงสุดของบัตรเครดิต UOB Preferred Platinum **

สิทธิประโยชน์สูงสุดของบัตรเครดิต UOB Preferred Platinum เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตอันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

  • สัมผัสประสบการณ์ระดับ 5 ดาว และสิทธิพิเศษจากร้านค้าชั้นนำต่างๆ
  • สิทธิในการใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

* ตามเงื่อนไขของธนาคาร
** ตามเงื่อนไขของบัตรเครดิต UOB Preferred Platinum