ยูโอบี ไซเบอร์แบงก์กิ้ง


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


UOB CyberBanking ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต

อีกทางเลือกหนึ่งที่ให้คุณดับเบิ้ลคลิกสู่ความสะดวก สบาย ด้วยการทำธุรกรรมกับธนาคารได้ทุกที่ ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน หรือที่ไหนก็ตามที่คุณสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ เพียงเท่านี้ การทำรายการ อาทิ โอนเงิน ชำระค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าบัตรเครดิต และอื่นๆ ก็เป็นเรื่องง่าย สบายๆ แค่คลิกเมาส์ในมือ

 

สมัครใช้บริการ

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครใช้บริการ
เพียงท่านมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีบัตรเครดิตของธนาคารยูโอบี อย่างน้อย 1 บัญชี

 • สมัครบริการผ่านสาขาธนาคารทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร UOB CyberBanking
 • กรอกข้อมูลในใบสมัครและลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับรหัสแบบใช้งานครั้งเดียว (One Time Password หรือ OTP) พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน (กรณีที่มีบัญชีร่วมประเภท "หรือ" กรุณาลงลายมือชื่อเจ้าของบัญชีร่วมด้วย) 
 • ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) 1 ฉบับ ผ่านสาขาธนาคารที่ท่านสะดวก

หมายเหตุ: หลังจากที่ท่านได้รับรหัสประจำตัว (User ID) ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ในใบสมัคร ท่านจะได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการลงทะเบียนบริการ UOB CyberBanking จากนั้น ธนาคารจะจัดส่งรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้บริการตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับธนาคารภายใน 7 วันทำการ (ภายในประเทศไทยเท่านั้น)


จุดเด่นบริการ UOB CyberBanking ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต

ความปลอดภัย
มั่นใจและปลอดภัยกับระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ประกอบด้วย

 • การเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) ด้วย Secured Socket Layer (SSL) 128 bits
 • การวางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และไฟล์วอร์ (Firewall)
 • ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการ UOB CyberBanking อีกขั้นด้วยระบบรักษาความปลอดภัย 2 ชั้น (Two-Factor Authentication หรือ 2FA) ด้วยรหัสแบบใช้งานครั้งเดียว (One Time Password หรือ OTP)

รู้จักรหัสผ่านแบบใช้งานครั้งเดียว (One Time Password หรือ OTP)
One Time Password หรือ OTP คือ รหัสผ่านที่ใช้เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคล และการทำ ธุรกรรมออนไลน์ของท่าน ซึ่ง OTP จะเป็นกลุ่มหมายเลข 8 หลัก ที่จะใช้ทำรายการได้เพียงครั้งต่อครั้งเท่านั้น ทำให้ สามารถลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้มากกว่าการใช้รหัสผ่านประจำตัวแบบปกติเพียงอย่างเดียว (User ID & Password)

จะขอรับ OTP ได้อย่างไร
สำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าสมัครใหม่ ท่านสามารถติดต่อสาขาธนาคารที่สะดวก โดยกรอกแบบคำขอใช้บริการและเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ ยูโอบี ไซเบอร์แบงก์กิ้ง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) 1 ฉบับ เพื่อดำเนินการสมัครและลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน (เฉพาะหมายเลขที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น) โดยท่านจะได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ท่านส่งเอกสาร
คำแนะนำด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ ยูโอบี ไซเบอร์แบงก์กิ้ง

เพื่อให้การใช้งานของท่านได้รับความปลอดภัยสูงสุด ธนาคารขอแนะนำรายละเอียดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน ยูโอบี ไซเบอร์แบงก์กิ้ง ดังนี้

1. วิธีเพิ่มความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้บริการ ยูโอบี ไซเบอร์แบงก์กิ้ง

 • ธนาคารได้พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย Two-Factor Authentication (2FA) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในระดับมาตรฐานสากล โดยท่านจะได้รับรหัสผ่านแบบใช้งานครั้งเดียว (One Time Password, OTP) ผ่านทางโทรศัพท์มือถือทุกครั้ง เมื่อท่านต้องการใช้บริการ ยูโอบี ไซเบอร์แบงก์กิ้ง โดยท่านสามารถติดต่อขอลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อรับรหัสผ่านแบบใช้งานครั้งเดียว ได้ที่ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา
 • ท่านควรหมั่นเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเป็นประจำ เพื่อให้ยากต่อการปลอมแปลงโดยบุคคลที่ไม่หวังดี
 • การเข้าใช้บริการยูโอบี ไซเบอร์แบงก์กิ้ง ธนาคารขอแนะนำให้ท่านเข้าใช้งานโดยพิมพ์ URL Address: http://www.uob.co.th โดยตรง อย่าคลิกลิงค์ที่แนบมากับข้อความโฆษณา หรือโปรโมชั่น ต่าง ๆ ที่ท่านได้รับผ่านอีเมล์  เนื่องจากปัจจุบันมีการสร้างเว็บไซต์ปลอมมากมายเพื่อหวังให้ท่านหลงกล และระบุรหัสผู้ใช้รวมถึงรหัสผ่านเข้าไปในเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อแอบเก็บข้อมูลแล้วนำไปลักลอบทำธุรกรรมเองในภายหลัง ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่า Phishing

2. วิธีเพิ่มความปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้บริการ ยูโอบี ไซเบอร์แบงก์กิ้ง

มีรายงานจากสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ ว่าในปัจจุบันไวรัสมีความสามารถในการขโมยรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือแม้แต่รหัสผ่านแบบใช้งานครั้งเดียวจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานได้ นอกจากนี้ยังสามารถปิดการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบไวรัส และควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้อีกด้วย ดังนั้นทางธนาคารจึงขอแนะนำวิธีเพิ่มความปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้บริการ ดังนี้

 • ไม่เปิดไฟล์ที่แนบมากับอีเมล์ หรือคลิกลิงค์ที่อยู่ในอีเมล์ หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจว่าอีเมล์นั้นส่งมาจากใคร
  หรือองค์กรใด
 • ทำการติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบไวรัส และทำการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสอย่างสม่ำเสมอ
 • ทำการสแกนไวรัสอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบหาไวรัส โปรแกรมอันตราย รวมถึงตั้งเวลาให้มีการสแกนแบบอัตโนมัติ
 • ปรับปรุงซอฟต์แวร์ต่างๆ ภายในเครื่องให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อป้องกันการถูกโจมตีจากโปรแกรมอันตรายต่าง ๆ

3. ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ ยูโอบี ไซเบอร์แบงก์กิ้ง

เนื่องจากบริการ ยูโอบี ไซเบอร์แบงก์กิ้ง เป็นบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ทางธนาคาร จึงขอแนะนำข้อควรปฎิบัติแก่ผู้ใช้บริการดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบบันทึกเวลาการเข้าใช้งานระบบครั้งสุดท้ายว่าถูกต้องหรือไม่
 • เมื่อเข้าสู่ระบบ ยูโอบี ไซเบอร์แบงก์กิ้งไม่ควรเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ค้างไว้ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งาน
 • เมื่อเลิกใช้งาน ควรคลิกปุ่ม "ออกจากระบบ" โดยทันที
 • อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งเมื่อมีการทำธุรกรรมผ่าน ยูโอบี ไซเบอร์แบงก์กิ้ง
 • อย่าลืมลบประวัติการใช้งานของบราวเซอร์หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งานในแต่ละครั้ง เพื่อลบข้อมูลบัญชีของผู้ใช้ทั้งหมด
 • ท่านสามารถลบข้อมูลเก่าหลังจากที่ท่านทำรายการสำเร็จ ได้ด้วยตนเอง ดังนี้

  สำหรับลูกค้าที่ใช้ Microsoft Internet Explorer เวอร์ชัน 6.0 หรือ สูงกว่า
 • เลือก "Tools" จากเมนูด้านบน
 • เลือก "Internet Options"
 • เลือก "General"
 • เลือก "Delete Files" ใต้คำว่า "Temporary Internet files"
 • เลือก "OK" และปิดหน้าต่าง

 • ไม่เปิดเผยรหัสผู้ใช้ รหัสผ่านหรือแม้แต่รหัสผ่านแบบใช้งานครั้งเดียวสำหรับเข้าใช้งาน ยูโอบี ไซเบอร์แบงก์กิ้งแก่ผู้อื่น
 • หลีกเลี่ยงการใช้บริการยูโอบี ไซเบอร์แบงก์กิ้ง ผ่านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสาธารณะ
 • หลีกเลี่ยงการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ไม่รู้จักและไม่ปลอดภัย
 • ควรอ่านข้อความแจ้งเตือนทาง SMS อย่างระมัดระวังและไม่ป้อนข้อมูล OTP หากคุณไม่ได้มีการขอรหัสดังกล่าว
 • เมื่อพบปัญหาการใช้งานควรแจ้งปัญหากับธนาคารทันทีที่ ศูนย์บริการลูกค้า ธนาคารยูโอบี 0-2285-1555


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมบริการ UOB CyberBanking ติดต่อผ่านอีเมล์ UOBCyberBanking@uob.co.th
หรือ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี หมายเลข 0-2285-1555