ubo grab grab unlimited notification

เงื่อนไขธนาคาร:

  1. สมาชิกบัตรหลักรับสิทธิอัปเกรดสู่สถานะ GrabUnlimited ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรเครดิตยูโอบี แกร็บได้รับการอนุมัติ
  2. สงวนสิทธิสำหรับสมาชิกบัตรหลักเท่านั้น
  3. หากสมาชิกบัตรฯ เป็นสมาชิก GrabUnlimited อยู่แล้วในปัจจุบัน จะต้องทำการยกเลิกแพ็กเกจรายเดือนที่สมัครไว้ในปัจจุบันก่อนกดรับสิทธิ์ฟรีอัปเกรด 12 เดือน โดยที่ระยะเวลาสมาชิกที่คงเหลือ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
  4. เพื่อรับสิทธิ สมาชิกบัตรฯ จะต้องผูกบัตรเครดิตยูโอบี แกร็บ เป็นบัตรหลักในการชำระค่าบริการ Grab โดยที่เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนบนแอปพลิเคชัน Grab จะต้องเป็นเบอร์เดียวกันกับเบอร์โทรศัพท์ที่บันทึกในระบบของธนาคาร
  5. ของกำนัล ไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
  6. ธนาคารยูโอบีขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขาย โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  7. ธนาคารยูโอบีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของ Grab กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใด ๆ กรุณาติดต่อ Grab โดยตรง