ระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR - HumanOS

ระบบปฎิบัติการสำหรับงาน HR ตอบโจทย์ สำหรับผู้ประกอบการสมัยใหม่
ที่ต้องการความทันสมัย มาปรับใช้ให้เข้ากับองค์กร

HumanOS : ระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR

แอพพลิเคชั่นสำหรับปฏิบัติการเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคลเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรและส่งเสริมการทำงานในทีม

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ HumanOS

ระบบการลงเวลา เข้า-ออกงาน ผ่าน Smart Phone ด้วยพิกัด GPS ถูกต้อง แม่นยำ

EMPLOYEE SELF-SERVICE (ESS) ขออนุมัติลางาน, ขออนุมัติล่วงเวลา, ขอเบิกค่าใช้จ่าย, ขอหนังสือรับรัอง

Report ข้อมูล Real Time เจ้าของกิจการตรวจสอบได้ตลอดเวลา วันนี้ใคร เข้า งาน ที่ไซต์ หรือ สำหนักงาน มีใคร ขาด ลา มาสาย

การบันทึกการทำงาน , Timesheet,มอบหมายงาน

Payroll คำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ พร้อมรายงานเอกสาร, ภาษี, 50 ทวิ ,ประกันสังคม ,E-Slip

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า UOB SME

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า UOB SME

รับส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับโปรแกรม HR ของ HumanOS ทุกแพคเกจ