แจ้งกำหนดการปิดระบบ BIB (ถาวร)

ธนาคารยูโอบี มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพต่อลูกค้าของธนาคารอย่างต่อเนื่อง และเป็นมาตรฐานเดียวกันกับกลุ่มธนาคารยูโอบีทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ธนาคารจึงได้มีการพัฒนาระบบธนาคารทางอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้านิติบุคคลขึ้นใหม่ ภายใต้ชื่อบริการ UOB Business Internet Banking Plus (BIBPlus) เพื่อทดแทนระบบ UOB Business Internet Banking (BIB) เดิม ซึ่งระบบธนาคารทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบใหม่ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกและตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจของท่านมากขึ้น โดยบริการ UOB Business Internet Banking Plus (BIBPlus) ได้เริ่มต้นให้บริการตั้งแต่ปี 2561 ที่ผ่านมา

ทางธนาคารยูโอบี จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ธนาคารจะยกเลิกการให้บริการระบบ UOB Business Internet Banking (BIB) เดิม โดยมีผลในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
สำหรับลูกค้านิติบุคคลที่มีความประสงค์ที่จะใช้ในงานระบบอินเทอร์เน็ต แบงค์กิ้งของธนาคาร ท่านสามารถสมัครใช้บริการ UOB Business Internet Banking Plus (BIBPlus) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ BIBPlus ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://www.uob.co.th/business/BIBPlus และยื่นเอกสารการสมัครใช้บริการ BIBPlus พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ ได้ที่สาขาธนาคารยูโอบี หรือผ่านทาง Sales/ RMs ผู้ดูแล

ทั้งนี้กำหนดการปิดการเข้าใช้งานระบบ UOB Business Internet Banking (BIB) เดิม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564* เป็นต้นไป ท่านจะใช้บริการได้เพียงตรวจสอบยอดคงเหลือทางบัญชี/ เรียกดูรายการย้อนหลังที่ทำผ่านระบบ BIB เท่านั้น แต่ท่านจะไม่สามารถทำรายการใหม่ในระบบ BIB และไม่สามารถเข้าใช้เมนูบริการ Cash Management ได้
  • ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564* เป็นต้นไป สิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ BIB ของท่านจะถูกยกเลิก ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ BIB ได้

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ +662 343 2312 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร) หรือ BIBPlusMigration@uob.co.th
หมายเหตุ

* สำหรับท่านที่ได้รับจดหมายแจ้งจากธนาคาร ให้อ้างอิงวันสิ้นสุดการให้บริการตามที่ระบุในจดหมาย
**สำหรับท่านทีได้รับการโอนย้ายข้อมูลจากระบบ UOB Business Internet Banking (BIB) เดิม เป็น UOB Business Internet Banking Plus (BIBPlus) ไปแล้วนั้น ท่านยังคงสามารถทำธุรกรรมผ่านระบบ BIBPlus ได้ตามปกติ