สัญญาค้ำประกัน

ธนาคารยูโอบีสามารถช่วยลูกค้านิติบุคคลของท่านที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทยสำหรับการกู้เงินบาทเพื่อใช้ในธุรกิจโดยมีสัญญาค้ำประกันจากธนาคารของท่าน

โดยวิธีนี้จะเอื้อประโยชน์ให้กับทั้ง 3 ฝ่าย โดยลูกค้านิติบุคคล ของท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่พิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันในตลาด เนื่องจากเป็นอัตราดอกเบี้ย ที่เทียบเท่ากับธนาคารผู้ค้ำประกัน และท่านก็สามารถเพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน