บัญชีเงินบาทของสถาบันการเงินที่มีถิ่นฐานนอกประเทศ

ธนาคารยูโอบี เป็นธนาคารที่มีการบริการที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งลูกค้าของธนาคารมีความประทับใจ

ในความสามารถในการชำระเงินบาทได้ตรงต่อเวลา มีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงและมีการบริการที่เป็นเลิศ เนื่องจากการปฏิบัติการแบบรวดเร็วโดยผ่านระบบ (Straight Through Processing)และใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่ตรงตามมาตรฐานสากล

เพราะฉะนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าธนาคารของเรามีประสิทธิภาพสูงในการชำระเงิน สำหรับการแจ้งยอดบัญชี นอกเหนือจากการส่งผ่าน Swift MT940 ยังมีการบริการของธนาคารทางอินเตอร์เนตที่ปลอดภัย และที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่าย เราเรียกบริการนี้ว่า "ยูโอบี บิสซิเนส อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง" (UOB Business Internet Banking) ซึ่งระบบนี้ลูกค้าของเราสามารถตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีได้ตลอดเวลา เพียงลูกค้าเข้ามาดูในเว็บไซต์ของธนาคารเท่านั้น นอกจากนี้ บัญชีเงินบาทของลูกค้ายังได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทางผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Relationship Manager) และจากทางทีมเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งจะให้การช่วยเหลือแก้ปัญหาและตอบคำถามเกี่ยวกับการโอนเงินและกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย