บริการโอนเงินของคนงานไทยจากต่างประเทศ

การโอนเงินระหว่างประเทศนั้น ซับซ้อนกว่าการโอนเงินภายในประเทศโดยเฉพาะคนไทยที่ทำงานในต่างประเทศที่ต้องการโอนเงินกลับประเทศไทย

เช่น ประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่นสิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศอื่น ๆ ในตะวันออกกลางทั้งนี้ธนาคารยูโอบีสามารถร่วมมือกับธนาคารของท่านที่อยู่ในประเทศดังกล่าวทำการโอนเงินกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัย คุ้มค่ารวดเร็วโดยการชำระเงินผ่านธนาคารระบบอิเล็กทรอนิกส์และสามารถโอนให้ถึงผู้รับเงินไม่ว่าจะมีบัญชีกับธนาคารใดสาขาใดทั่วประเทศไทย