สมัครบริการ

  • ขั้นตอนง่ายๆ ในการขอใช้บริการ UOB Business Internet Banking

     

  • ดาวน์โหลด ใบสมัคร UOB Business Internet Banking (UOB BIB)  หรือสมัครบริการผ่านสาขาธนาคารฯ ทั่วประเทศ
  • กรอกข้อมูลในใบสมัครและยื่นใบสมัครผ่านสาขาธนาคารฯ ที่ท่านสะดวก
  • รับ user id เพื่อเข้าสู่ระบบผ่านทาง e-mail ที่คุณระบุไว้ในใบสมัคร
  • รับซองรหัสผ่าน และ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Token) ที่สาขาธนาคารฯ ที่ท่านสะดวก ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมบริการ UOB Business Internet Banking
    ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด หมายเลข 0-2343-4848