UOB x AIS Special Deal

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIS SME

รับสิทธิ์สมัครสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคาร UOB
บริการบัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจ
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIS
 
ผู้ประกอบการ SME ทั้งในนามนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจกับธนาคารยูโอบีประเภทใดก็ได้
 • ส่วนลดค่าบริการแพ็กเกจสำหรับทำการตลาดออนไลน์ SME สูงสุด 1,000 บาท/ราย*
ระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565
บริการด้านสินเชื่อ
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIS ปัจจุบัน
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ของ AIS
 
เงินกู้ระยะยาว แบบมีหลักประกัน
เพื่อซื้อ/ขยาย/Refinance สถานประกอบการ โรงงาน โกดัง
 • อัตราดอกเบี้ย คงที่ปีแรก 2.50% ต่อปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 40 ล้านบาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย คงที่ปีแรก 3.00% ต่อปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 40 ล้านบาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี
ระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565
เงินกู้ระยะยาว แบบไม่มีหลักประกัน
เพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ
 • วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ย คงที่ปีแรก 9% ต่อปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ย คงที่ปีแรก 9.50% ต่อปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
วงเงินหมุนเวียน เพื่อใช้เสริมสภาพคล่องธุรกิจ เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี,ตั๋วเงินกู้ระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6 เดือนแรก 3% ต่อปี
*หมายเหตุ
 1. รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและ AIS กำหนด
 2. ส่วนลดค่าบริการแพ็กเกจสำหรับทำการตลาดออนไลน์ SME ("แพ็คเกจ") สำหรับบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 14 ล้านบาท/ปี มูลค่า 500 บาท/ราย หรือสำหรับนิติบุคคล มูลค่า 1,000 บาท/ราย
  โดยลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่าบริการแพ็คเกจ มูลค่า 500 บาท/ราย หรือ 1,000 บาท/ราย ตามประเภทลูกค้าทันที เมื่อสมัครแพ็กเกจกับ AIS และชำระค่าบริการแพ็กเกจรายเดือนล่วงหน้า จำนวน 3 เดือน ให้กับ AIS ภายในวันที่สมัครแพ็คเกจ (ค่าบริการแพ็คเกจเป็นไปตามที่ AIS กำหนด)
 3. ส่วนลดค่าบริการแพ็กเกจ สำหรับบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 14 ล้านบาท/ปี มูลค่า 500 บาท เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ (สำหรับบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ) ที่เพิ่มขึ้น 0.2% ต่อปี ในกรณีที่ยอดเงินฝากรวม 250,000 บาท ตลอดระยะเวลาฝาก 1 ปี ณ วันที่ 14 ม.ค. 2565
 4. ส่วนลดค่าบริการแพ็กเกจสำหรับนิติบุคคล มูลค่า 1,000 บาท เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ (สำหรับนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ) ที่เพิ่มขึ้น 0.05% ต่อปี ในกรณีที่ยอดเงินฝากรวม 2,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาฝาก 1 ปี ณ วันที่ 14 ม.ค. 2565
เงื่อนไขการขอสินเชื่อ และการเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจกับธนาคารยูโอบี
 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 14 ล้านบาท/ปี และลูกค้านิติบุคคล ที่เปิดเบอร์ใหม่ หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมด้วยแพ็กเกจหลัก SME กับ AIS และมีรายได้จากการประกอบธุรกิจไม่เกิน 240 ล้านบาทต่อปี
 2. สำหรับผู้ประกอบการทั้งในนามนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ที่เป็นลูกค้าใหม่ของธนาคารยูโอบี และไม่เคยมีบัญชีกับธนาคารยูโอบีมาก่อน
 3. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นใบสมัครสินเชื่อ หรือเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจกับธนาคารยูโอบีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565
 4. การพิจารณาหลักประกัน และการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารยูโอบี
 5. ลูกค้า AIS ปัจจุบัน หมายถึง ลูกค้าที่เปิดใช้บริการของ AIS ตั้งแต่ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 / ลูกค้าใหม่ของ AIS คือลูกค้าที่เปิดใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
 6. บัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจ ได้แก่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์, บัญชี UOB BizSuper, บัญชีกระแสรายวัน, และบัญชีฝากประจำ สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ
 7. ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายเดือน UOB BizSuper จำนวน 199 บาทต่อเดือน ทุกเดือน ที่ปกติมีการเรียกเก็บสำหรับกรณีคงยอดเงินฝากเฉลี่ยเกิน 300,000 บาท ต่อเดือน (กรณีคงยอดเงินฝากต่ำกว่า 300,000 บาทต่อเดือน ธนาคารยังคงเรียกเก็บในอัตราและวิธีการที่ธนาคารกำหนดเงื่อนไขไว้ตามปกติ)
 8. ธนาคารยูโอบีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของ AIS กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อ AIS โดยตรง
 9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสมัคร ติดต่อหน่วยงานธุรกิจสินเชื่อ SME ธนาคารยูโอบี โทร 0-2343-2701 หรือ 0-2343-2914 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -17.30 น.) หรือ คลิกที่นี่

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า UOB SME

รับสิทธิ์สมัครแพ็กเกจค่าโทรและเน็ตราคาพิเศษจาก AIS SME

1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ UOB : ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจกับธนาคารยูโอบี รับสิทธิพิเศษจาก AIS SME ดังนี้

1.1 ลูกค้านิติบุคคล :
สิทธิพิเศษจาก AIS SME
(สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่เปิดบัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจกับธนาคารยูโอบี)
รับค่าโทรเพิ่ม
100 นาที
(นาน 12 เดือน)
รับอินเทอร์เน็ตเพิ่ม
10 GB
(นาน 12 เดือน)
รับส่วนลด 1,000 บาท
สำหรับสมัครแพ็กเกจเสริมด้าน Digital Marketing*
(จำกัดจำนวน 1 สิทธิ์/ ท่าน/ หมายเลขโทรศัพท์ ตลอดระยะเวลาโครงการ)
1.2 ลูกค้าบุคคลธรรมดา :
สิทธิพิเศษจาก AIS SME
(สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่เปิดบัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจกับธนาคารยูโอบี)
รับค่าโทรเพิ่ม
100 นาที
(นาน 6 เดือน)
รับอินเทอร์เน็ตเพิ่ม
10 GB
(นาน 6 เดือน)
รับส่วนลด 500 บาท
สำหรับสมัครแพ็กเกจเสริมด้าน Digital Marketing*
(จำกัดจำนวน 1 สิทธิ์/ ท่าน/ หมายเลขโทรศัพท์ ตลอดระยะเวลาโครงการ)
หมายเหตุ:
 1. *รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ “แพ็กเกจเสริมด้าน Digital Marketing”
  • แพ็กเกจสำหรับบริการทำการตลาดออนไลน์ SME Social Amaze : https://business.ais.co.th/sme/itanddigitalsolution/smesocialamaze.html
  • แพ็กเกจสำหรับบริการจัดทำเว็บไชต์ : (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)
 2. สำหรับงบสปอนเซอร์จาก UOB ที่มอบให้แก่ลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจเสริมด้าน Digital Marketing มูลค่า 500 หรือ 1,000 บาท/ ท่านนั้น ทาง AIS จะเรียกเก็บยอดค่าบริการดังกล่าวกับทาง UOB เมื่อลูกค้ามีการสมัครแพ็กเกจสำเร็จเท่านั้น

2. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าปัจจุบัน UOB : ลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจพิเศษจาก AIS SME สามารถรับสิทธิ์ขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารยูโอบี

รายละเอียดแพ็กเกจพิเศษจาก AIS SME

ค่าบริการ
รายเดือน
(บาท)
 
โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
 
อินเทอร์เน็ต
4G/ 3G
(GB)
 
AIS
Super WiFi
 
สิทธิพิเศษ
ระยะ
เวลา
(รอบบิล)
 
โทรฟรี
ใช้ฟรี
Social App
สิทธิพิเศษอื่นๆ
359
300
10 GB
(รับเพิ่มฟรี 20 GB
เมื่อย้ายค่ายเบอร์เดิม)
ไม่จำกัด
241 เบอร์
คอลเซนเตอร์ธุรกิจ

 

Facebook, Instagram,
LINE,
WhatsApp
รับสิทธิ์ใช้งานฟรี
Facebook Ads/
Google Ads
มูลค่า 500 บาท
(รับสิทธิ์ 1 เดือนแรก)
12
559
500
20 GB
(รับเพิ่มฟรี 20 GB
เมื่อย้ายค่ายเบอร์เดิม
ไม่จำกัด
รับสิทธิ์ใช้งานฟรี
Facebook Ads/
Google Ads
มูลค่า 1,000 บาท
(รับสิทธิ์ 1 เดือนแรก)
 
ระยะเวลาในการับสิทธิ์

รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

ช่องทางการรับสมัคร
 1. AIS Shop/ Telewiz Shop : ลูกค้าสามารถติดต่อสมัครแพ็กเกจพิเศษได้ที่ AIS Shop และ AIS Telewiz ทุกสาขาทั่วประเทศ (สำหรับการเปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน หรือลูกค้าปัจจุบัน ที่เปลี่ยนเป็นแพ็กเกจที่ราคาสูงกว่า)
 2. Website : ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ (เฉพาะการเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้น) รายละเอียดแพ็กเกจ คลิก 

เงื่อนไขแพ็กเกจ
 1. รับสิทธิ์ได้ทั้งลูกค้านิติบุคคล และลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการธนาคารยูโอบีเท่านั้น
 2. สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน หรือลูกค้าปัจจุบันที่เปลี่ยนเป็นแพ็กเกจที่ราคาสูงกว่า
 3. หลังการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 4. ส่วนเกินจากการใช้งานแพ็กเกจหลัก ค่าโทรทุกเครือข่าย 0.99 บาท/ นาที, SMS 2 บาท/ ข้อความ, MMS 4 บาท/ ข้อความ
 5. ระยะเวลาแพ็กเกจนาน 12 รอบบิล
 6. อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 7. สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้
 8. สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีเมื่อยกเลิกบริการ/ เปลี่ยนแพ็กเกจ/ เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ หรือโอนเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน
 9. ระยะเวลาการสมัคร ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565
 10. รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สมัครผ่านทางเว็บไซต์

คลิก