สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า UOB SME และ SCG Express

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า UOB SME และ SCG Express

สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารยูโอบี (สำหรับวงเงินสินเชื่อใหม่)

บริการ

สิทธิพิเศษ

เงินกู้ระยะยาว แบบมีหลักประกัน
เพื่อซื้อ/ขยาย/Refinance สถานประกอบการ โรงงาน โกดัง

 • อัตราดอกเบี้ย คงที่ปีแรก  3% ต่อปี
 • วงเงินสูงสุด 40 ล้านบาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี

เงินกู้ระยะยาว แบบไม่มีหลักประกัน
เพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ

 • วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยปีแรก 9% ต่อปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 4 ปี
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

วงเงินหมุนเวียน เพื่อใช้สริมสภาพคล่องธุรกิจ เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี,ตั๋วเงินกู้ระยะสั้น

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6 เดือนแรก 3.50% ต่อปี

รายละเอียดเงื่อนไขโครงการ
 • สำหรับลูกค้า UOB SME ที่ใช้บริการ SCG Express เท่านั้น
 • เป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สำหรับลูกค้า UOB SME ที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มียอดขายไม่เกิน 240 ล้านบาทต่อปี
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564
 • การพิจารณามูลค่าหลักประกันและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
ช่องทางการสมัคร
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ คลิก
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อหน่วยงานธุรกิจสินเชื่อ SME ธนาคารยูโอบี โทร 0-2343-2701 หรือ 0-2343-4029 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดทำการธนาคาร)

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า UOB SME ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่

รับส่วนลดค่าจัดส่งเมื่อใช้บริการกับ SCG Express และ/หรือ รับส่วนลดค่าแพ็กเกจเมื่อสมัครเป็นตัวแทนจุดรับพัสดุ (Agent Registration)

 

ส่วนลดแพ็กเกจค่าจัดส่ง

ส่วนลดค่าแพ็กเกจพรีเมี่ยม
(สำหรับตัวแทนจุดรับพัสดุ)

ลูกค้า UOB SME ปัจจุบัน

สูงสุด 20%

10%

รายละเอียดเงื่อนไข
 • สำหรับลูกค้า UOB SME ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่เท่านั้น
 • สำหรับลูกค้า UOB SME ที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
 • เงื่อนไขการรับส่วนลดค่าจัดส่งและค่าแพ็กเกจเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ SCG Express กำหนด
 • สมัครเพื่อรับสิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564
ช่องทางการสมัคร
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ คลิก
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อหน่วยงานธุรกิจสินเชื่อ SME ธนาคารยูโอบี โทร 0-2343-2701 หรือ 0-2343-4029 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดทำการธนาคาร)

สมัครผ่านทางเว็บไซต์

คลิก