ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบีเติมเต็มความฝันให้น้องน้อย กับโครงการห้องสมุดยูโอบีเพื่อน้อง ครั้งที่4

 


ธนาคารยูโอบีร่วมแบ่งปันรอยยิ้ม เติมเต็มความฝันให้น้องๆ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน จ.นนทบุรี ในโครงการยูโอบีห้องสมุดเพื่อน้องครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีคุณบุษบา วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทนธนาคารมอบเงินบริจาคที่ได้จากทางธนาคาร บริษัทคู่ค้า ผู้บริหารและพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 633,000 บาท ให้แก่โรงเรียนในการสร้างห้องสมุดหลังใหม่ ซื้ออุปกรณ์สื่อการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และจัดกิจกรรมเพื่อน้องๆ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและประทับใจ

 


วันที่ 30 มีนาคม 2555
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
หรือ บุญญาพร วงษ์ใบแก้ว, ชญานี แนวบรรทัด
โทร. 0-2343-4965, 0-2343-4963