ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบี (ไทย) เปิดตัวโครงการศิลปะเพื่อเด็กพิการทางสายตา

ธนาคารยูโอบี (ไทย) เปิดตัวโครงการ“กรุณาสัมผัส” โดยมีจุดมุ่งหมายเพิ่มโอกาสเข้าถึงศิลปะของเด็กพิการทางสายตาเมื่อเร็วๆนี้ โครงการ“กรุณาสัมผัส” ตั้งเป้าหมายในการช่วยเด็กพิการทางสายตาที่มีอายุ 6-15 ปี กว่า 100 คน

โครงการนี้จะสอนให้เด็กพิการทางสายตาใช้ประสาทสัมผัสในการสร้างสรรค์และออกแบบผลงานศิลปะผ่านเครื่องมือพิเศษที่

ในการสร้างงานเด็กๆจะใช้เครื่องมือที่มีรูปร่างคล้ายดินสอปล่อยเส้นด้ายไหมพรมเพื่อสร้างลวดลวยลงบนกระดานเวลโคร และสัมผัสงานลวดลายที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น

เครื่องมือนี้ถูกคิดค้นและพัฒนาโดย บ. กล่องดินสอ วิสาหกิจเพื่อชุมชนที่จัดหาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีความพิการทางสายตา

นายปีเตอร์ ฟู กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่าธนาคารตระหนักถึงบทบาทสำคัญของศิลปะในสังคม และเชื่อว่าทุกคนควรมีช่องทางในการเข้าถึงศิลปะ

“โครงการกรุณาสัมผัส ถูกออกแบบเพื่อช่วยกระตุ้นจินตนาการและการแสดงออกของของเด็กๆ ผ่านทางศิลปะ และยังให้โอกาสพนักงานของเราได้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาและตอบแทนสังคม” นายฟู กล่าว

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา พนักงานยูโอบี (ไทย) กว่า 100 คนได้ลงชื่อเพื่อร่วมกิจกรรมอาสากับโครงการกรุณาสัมผัส ซึ่งมีการจัดงานในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นในภาคกลางเช่นเพชรบุรี ลพบุรี และชลบุรี งานจากโครงการกรุณาสัมผัสที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำมาจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในเดือนมกราคมปีหน้า ผู้ที่เข้ามาชมนิทรรศการจะสามารถเลือกชมภาพด้วยการสัมผัสเช่นเดียวกับเด็กๆ

 

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ปริษฐา ยุทธมานพ โทร. 0-2343-4965