ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบีแบ่งปันสู่สังคมผ่านโครงการ UOB Love & Care

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจประกันภัยทั้ง 5 แห่งเปิดโครงการ “UOB Love & Care เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช ศิริราชมูลนิธิ” ในวันนี้ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ด้อยโอกาสภายใต้การอนุเคราะห์ของศิริราชมูลนิธิ

 

ภายใต้โครงการนี้ พันธมิตรบริษัทประกันภัยทั้ง 5 แห่งจะสมทบ 1% ของเบี้ยประกันภัยรับจากกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านธนาคารยูโอบีทุกสาขาทั่วประเทศ จำกัดที่ 1% ของเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายในปีแรกหรือไม่เกินอัตราที่กำหนด และได้รับอนุมัติรับประกันภัยในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ให้กับกองทุนผู้ป่วยโรคมะเร็งภายใต้การอนุเคราะห์ของศิริราชมูลนิธิ

พันธมิตรทางธุรกิจประกันภัยที่อยู่ในโครงการได้แก่ ประกันชีวิต 1 แห่งได้แก่ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) และประกันภัย 4 แห่งได้แก่ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารยูโอบียังเปิดโอกาสให้ผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารสามารถแลกคะแนนสะสม UOB Reward Plus เป็นเงินบริจาคได้ในสัดส่วน 999 คะแนนเป็นเงิน 100 บาท และธนาคารยูโอบีจะสมทบเงินบริจาคเป็นจำนวนเท่ากัน

นายปีเตอร์ ฟู กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารยูโอบี กล่าวว่าโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ธนาคารจะได้แบ่งปันสู่สังคม

“ผู้ป่วยโรคมะเร็งต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลที่สูง ทำให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัว เราหวังว่าโครงการนี้จะสามารถบรรเทาภาระทางการเงินของผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ด้อยโอกาสผ่านกองทุนผู้ป่วยโรคมะเร็งภายใต้การอนุเคราะห์ของศิริราชมูลนิธิ” นายฟู กล่าว

ศาตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์เหลือพร ปุณณกันต์ กรรมการผู้จัดการศิริราชมูลนิธิกล่าวว่า “โรงพยาบาล ศิริราชมีพันธะสัญญาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งว่าจะให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทุกรายโดยไม่คำนึงถึงฐานะการเงิน ในแต่ละปี โรงพยาบาลศิริราชรับผู้ป่วยในประมาณ 100,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคร้ายแรงรวมถึงโรคมะเร็ง ถึงแม้ว่าโรคมะเร็งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่ค่าใช้จ่ายของการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นมักจะสูงกว่าจำนวนที่ได้รับการคุ้มครอง”

ในปี พ.ศ. 2556 โรงพยาบาลศิริราชรักษาผู้ป่วยจำนวน 545,700 คน จากจำนวนดังกล่าวเป็นคนใข้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งจำนวน 5,400 คน กระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยรองจากอุบัติเหตุในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

 

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ปริษฐา ยุทธมานพ โทร. 0-2343-4965