ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

พนักงานและลูกค้าธนาคารของธนาคารยูโอบีทั่วเอเชียร่วมระดมทุนกว่า 28 ล้านบาท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและมอบโอกาสแก่เยาวชน ผ่านโครงการ Heartbeat Run/Walk
 

พนักงานกลุ่มธนาคารยูโอบี รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวและลูกค้ากว่า 11,000 คน ร่วมกิจกรรมประจำปี UOB Heartbeat Run/Walk ที่จัดขึ้นพร้อมกันใน 6 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน ฮ่องกง และประเทศไทย โดยสามารถระดมทุนรวมได้กว่า 28,368,237 บาท ( S$1.1 Million) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสในภูมิภาคเอเชีย

สำหรับประเทศไทย ผู้บริหาร พร้อมพนักงานและครอบครัว จำนวนกว่า 1,800 คน เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่งที่สวนลุมพินีเป็นระยะทาง 2.5 และ 5 กิโลเมตร ตามลำดับ

กิจกรรม UOB Heartbeat Run/Walk เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมหลักของบริษัท โดยมีเป้าหมายการระดมทุนเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและมอบโอกาสแก่เยาวชนในสังคมที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย โดยเน้นใน 3 ด้าน เยาวชน ศิลปะ และการศึกษา สำหรับประเทศไทย เงินที่ระดมทุนได้ในปีนี้ เป็นจำนวนกว่า 1,700,000 บาท จะนำไปมอบให้ “โรงเรียนพระดาบส” เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือไม่มีโอกาสทางการศึกษา โดยในวันงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนพระดาบส ได้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยเช่นกัน

นาย ปีเตอร์ ฟู กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่า “ที่ยูโอบี เราเชื่อว่า พนักงานทุกคนคือส่วนสำคัญในการช่วยเหลือ แบ่งปันและส่งต่อให้ชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินงาน สำหรับประเทศไทย เราจัดกิจกรรม UOB Heartbeat Run/Walk เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสทางสังคมในประเทศไทย ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 6 ปีแล้ว โดยในทุกๆ ปี พนักงานของยูโอบี (ไทย) ก็รอคอยที่จะได้ร่วมกิจกรรมและระดมทุนเพื่อช่วยเหลือคนอื่นในสังคม ผมเชื่อว่าเพราะเราทำงานในธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน การธนาคาร ทำให้พวกเราเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น ซึ่งผมมองว่านี่คือโอกาสและสิทธิพิเศษที่พวกเราได้รับมากกว่าคนอื่นในการที่จะได้ช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับผู้คนรอบข้าง”

 

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
นิดา ภู่วนิชย์ โทร . 0-2343-4963