ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบี ฉลองเปิดที่ทำการแห่งใหม่ สาขาเกตเวย์ เอกมัย

 นายลิม เค็ง เต็ก (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ฉลองเปิดที่ทำการแห่งใหม่ ที่สาขาเกตเวย์ เอกมัย ภายใต้บรรยากาศแบบญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจากนางสาววิมลศิริ เอกวาที (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีพี เดอคอเรชั่น จำกัด เป็นประธานร่วมในพิธี 

วันที่ 10 ตุลาคม 2555
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
หรือ บุญญาพร วงษ์ใบแก้ว, ปิยะวดี ลาภะสิทธินุกุล
โทร. 0-2343-4965, 0-2343-4972