ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบี จับมือขยายความร่วมมือทางธุรกิจ กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ในการให้บริการจ่ายเช็คแก่คู่ค้า

 
นายหว่อง คิม ชุง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) เปิดเผยถึง การขยายความร่วมมือทางพันธมิตรธุรกิจระหว่างธนาคารและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยว่า “ธนาคารมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการขยายความร่วมมือทางธุรกิจกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสำหรับการให้บริการจ่ายเช็ค (Cheque Payment) ให้กับคู่ค้าของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ธนาคารมีความสัมพันธ์ที่ดีกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยโดยเป็นผู้ให้บริการรับเงินสดนอกสถานที่ (Cash Collection) ซึ่งช่วยลดภาระและความเสี่ยงในการบริหารเงินสดตามด่านเก็บเงินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มามากกว่า 6 ปี ธนาคารจึงมีความยินดีมากที่จะขยายการให้บริการการจ่ายเช็คอีกหนึ่งบริการ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคู่ค้าจะได้รับความสะดวกจากบริการของธนาคาร”

ในส่วนนายพิพัฒน์ อัสสมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Country Head, Transaction Banking กล่าวว่าปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าการบริหารเงินสดที่มีประสิทธิภาพขององค์กร จะสามารถช่วยให้องค์กรนั้น ๆ เติบโตอย่างมั่นคงในภาวะการแข่งขันที่สูง ธนาคารมีบริการบริหารเงินสดที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการเงินแก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยทั้งในด้านการจ่ายและรับชำระเงิน และด้วยประสบการณ์ในการเป็นผู้ให้บริการการจ่ายเช็คกับบริษัทที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในประเทศ และจุดเด่นของบริการของธนาคารที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบของการทางพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยในการเลือกจุดจ่ายเช็คนอกเหนือจากจุดจ่ายเช็คในปัจจุบันของธนาคารที่มีอยู่ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดรวมมากถึง 24 แห่ง ทำให้การทางพิเศษแห่งประเทศให้ความไว้วางใจธนาคารในการเป็นผู้บริการการจ่ายเช็คให้แก่คู่ค้า ซึ่งบริการนี้จะช่วยให้การทางพิเศษสามารถลดขั้นตอนในการทำงานและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านนายณรงค์ เขียดเดช รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2515 ปัจจุบันมีระยะทางประมาณ 208 กิโลเมตร ให้บริการผู้ใช้ทางพิเศษกว่า 1.5 ล้านเที่ยวต่อวัน และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ การดำเนินกิจการของการทางพิเศษฯ มีบทบาทและหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาจราจร ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินกิจการของการทางพิเศษฯ บรรลุวัตถุประสงค์ การใช้บริการการจัดทำเช็คและจ่ายเช็คผ่านระบบของธนาคารจะเพิ่มความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วให้แก่คู่ค้าของการทางพิเศษฯ ในการรับเงินค่าดำเนินการต่างๆ ของการทางพิเศษฯ และเชื่อมั่นว่าการขยายความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจในด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต“ 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2555
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายงานนิเทศสัมพันธ์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
หรือ บุญญาพร วงษ์ใบแก้ว, ชญานี แนวบรรทัด
โทร. 0-2343-4965, 0-2343-4963