ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

สมเด็จพระเทพฯทรงเสด็จเยี่ยมธนาคารยูโอบี สาขาสามแยก

 
ธนาคารยูโอบี ร่วมกับเขตสัมพันธวงศ์ จัดกิจกรรม  “ตรุษจีนเยาวราช 2555”  เฉลิมฉลองปีใหม่จีนรับปีมังกร ในวโรกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาร่วมงานฉลองตรุษจีน เยาวราชและทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชม ธนาคารยูโอบี สาขาสามแยก พร้อมทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปในย่านเยาวราชด้วยรถรางที่ทางธนาคารจัดถวาย โดยมีคุณชินวัฒน์ บุลสุข กรรมการ คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขาและบริการ คุณสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานของธนาคารถวายการต้อนรับ ทั้งนี้ทางธนาคารรู้สึกปลาบปลื้มและยินดีในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าว ธนาคารร่วมออกบูทบริเวณวงเวียนโอเดียน และสนับสนุนรถรางชมเมืองในย่านไชน่าทาวน์ฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง

วันที่ 30 มกราคม 2555
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายงานนิเทศสัมพันธ์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
หรือ บุญญาพร วงษ์ใบแก้ว, ชญานี แนวบรรทัด
โทร. 0-2343-4965, 0-2343-4963