ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบีลงนามความร่วมมือกับกรมสรรพสามิต ให้บริการชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

 

คุณปีเตอร์ ฟู กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี และคุณจุมพล ริมสาคร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี  กรมสรรพสามิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีสรรพสามิตของผู้ประกอบการ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานภายในของกรมสรรพสามิต ทำให้ยอดการจัดเก็บภาษีทำได้ทันท่วงทีมากขึ้น และทำให้การประเมินรายได้สะดวกรวดเร็ว 

ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวจะครอบคลุมขั้นตอนการเสียภาษีทั้งหมด เช่น ยื่นแบบจดทะเบียนสรรพสามิต, แบบแจ้งราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม, การยื่นแบบชำระภาษีพร้อมรายการชำระภาษีผ่านธนาคาร, การยื่นยกเว้น คืน และลดหย่อนภาษี และการยื่นรายงานงบเดือน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อเร็วๆนี้  

 

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ญุตานี ศัลยพงษ์  โทร. 0-2343-4963
นิอร มาสรังรอง โทร. 0-2343-4972