ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ยูโอบีจัดงานสัมมนาพิเศษแนะนำกลยุทธ์การลงทุน “The Turning Point, Bull or Bear”

 

 

ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง นำโดยคุณชวนขวัญ ถนอมยศ ผู้อำนวยการอาวุโส จัดงานสัมมนาพิเศษสำหรับลูกค้าคนสำคัญโดยเฉพาะ ในหัวข้อ “The Turning Point, Bull or Bear: The Exclusive Equity Fund Overview เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ Bangkok Club งานนี้ได้รับเกียรติจากคุณกรวุฒิ ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน คุณศิริพรรณ  สุทธาโรจน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ คุณกุลฉัตร จันทวิมล   ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ร่วมเป็นวิทยากร ชี้ภาพรวมเศรษฐกิจและแนวโน้มปี 2014 พร้อมแนะนำกลยุทธ์การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงแนวทางการลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์กองทุนรวมของบริษัทจัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ในช่วงท้ายได?เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมฟังสัมมนาซักถามเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุนในต้นปีหน้าอีกด้วย

 

 

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ญุตานี ศัลยพงษ์  โทร. 0-2343-4963
นิอร มาสรังรอง โทร. 0-2343-4972