ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ภาพความหวังบนซากแห่งอารยธรรม 3 ชนะการประกวด โครงการ “ยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะเยียร์ ครั้งที่ 4”

 

 

ธนาคารยูโอบี ประกาศผลการจัดประกวดภาพวาดโครงการ “ยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะเยียร์ ครั้งที่ 4” พร้อมมอบเงินรางวัลแก่ผู้ชนะ โดยผลงานที่ชนะการประกวดในปีนี้ ได้สะท้อนถึงสังคมไทยปัจจุบันด้วยมุมมองใหม่ผสมผสานกับเทคนิคขั้นสูงในการรังสรรค์ภาพอย่างพิถีพิถัน

ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพวาดในครั้งนี้ คือ "นายอภิพล เตชะมังคลานนท์"  ได้บรรจงสร้างสรรค์ภาพปูชนียสถานเปล่งแสงท่ามกลางเมืองที่มืดมัว โดยปูชนียสถานดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามซึ่งไม่สะทกสะท้านแม้ว่ากาลเวลาจะแปรเปลี่ยนไปนานเท่าใด  "การได้รับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นเกียรติยศครั้งยิ่งใหญ่สำหรับผม ขอขอบคุณธนาคารยูโอบีที่ให้การสนับสนุนศิลปินไทยมาอย่างต่อเนื่อง" นายอภิพลกล่าว

 

นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารยูโอบีได้จัดประกวดภาพวาด โครงการยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะเยียร์ ปีนี้เป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีความรัก ความสนใจ และความสามารถในด้านงานศิลปะ พร้อมทั้งเปิดโอกาสและยกระดับศิลปินไทยสู่เวทีศิลปะในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

สำหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพวาดโครงการ Painting of the Year ของธนาคารยูโอบี ภายใต้ ผลงาน "ภาพความหวังบนซากแห่งอารยธรรม 3" ของนายอภิพล เตชะมังคลานนท์ ตามแนวคิด การพัฒนาที่มุ่งเน้นไปเรื่องของวัตถุนิยม มากกว่าความดีงาม และการพัฒนาด้านจิตใจ

นอกเหนือจากรางวัลชนะเลิศแล้วยังมีอีก 3 รางวัลในประเภทมืออาชีพ  ได้แก่

1. รางวัลเหรียญทอง Established Artist ผลงาน "ภาพธุสนรก" ของ นายกิตติศักดิ์ เทพเกาะ ภายใต้แนวคิดการค้นพบ หลักของพระพุทธศาสนาในการสอนให้คนทำความดี และผลการกระทำความดี

2. รางวัลเหรียญเงิน Established Artist ผลงาน "ภาพมนุษย์เมือง(ติดฝน)" ของนายไทรเติ้ล เงาะอาศัย ภายใต้แนวคิด การสะท้อนชีวิตร่วมสมัยของคนที่ผูกติดอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากและต้องเผชิญกับความท้าทายทางสังคมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

และ 3. รางวัลเหรียญทองแดง Established Artist ผลงาน "ภาพระนาบแสง" ของ นายบุญศรี เจริญยิ่ง ภายใต้แนวคิด สิ่งต่างๆในธรรมชาติถูกกำหนดขึ้นมาอย่างเป็นระบบกฎเกณฑ์ มีความสมบูรณ์ และความเป็นเอกภาพในตัวเอง ความสมดุลของธรรมชาติถูกสะท้อนผ่านทางแสงและเงา


ส่วนผลงานประเภทศิลปินใหม่หรือศิลปินสมัครเล่น Emerging Artist ที่ชนะการประกวด ประกอบด้วย

1. รางวัล Most Promising Artist of The Year คือ ผลงาน "ภาพเลี้ยงผีปู่ย่า" ของ นางสาวธิติพรหม อ่อนเปี่ยม ภายใต้แนวคิด ประเพณีดั้งเดิมของครอบครัวศิลปินที่กระทำต่อเนื่องทุกปี ลูกหลานที่อยู่ห่างไกลใช้โอกาสนี้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง โดยได้รับเงินรางวัล 90,000 บาท

2. รางวัลเหรียญทอง Emerging Artist คือผลงาน "ภาพการพิจารณา 2" ของนายไกลพล กิติสิโรตม์ ภายใต้แนวคิด ทุกข์ที่เปิดขึ้นจากการขาfสติ และไม่สามารถควบคุมความสมดุลของจิตใจได้

3. รางวัลเหรียญเงิน Emerging Artist คือผลงาน ภาพ "Untitled" ของ นายณัฐนนท์ ใบโพธิ์วงศ์ ภายใต้แนวคิด ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สร้างสรรค์แสงเงา สายน้ำที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว

และ 4. รางวัลเหรียญทองแดง Emerging Artist คือผลงาน "ภาพพื้นที่ขี้โม้2" ของนายมกรา จันหฤทัย ภายใต้แนวคิด โลกแห่งวัตถุนิยมดึงดูดให้ผู้คนหลงเชื่อในความมีอยู่จริงของวัตถุ

 

ศิลปินที่ชนะเลิศการประกวดภาพวาดโครงการ Painting of the Year ที่ได้รางวัลจาก 4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์  อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย โดยผู้ชนะแต่ละประเทศจะได้รับเงินรางวัลเท่าเทียมกันคนละ 750,000บาทคิดเป็นเงินรางวัลรวมกว่า 2 ล้านบาท โดยผลงานที่ชนะเลิศของแต่ละประเทศ จะถูกนำเข้าไปร่วมแสดงในพิธีประกาศผลรางวัล Southeast Asian Painting of the year แสดงผลงาน 73-12 Gallery และพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ในประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผู้ที่สนใจชมนิทรรศการภาพวาดในโครงการประกวดภาพวาด ยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะเยียร์ ครั้งที่ 4 สามารถชมผลงานได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป ตั้งแต่วันที่ 6 -10พฤศจิกายน 2556 และผลงานที่ชนะการประกวดภาพวาดโครงการ Painting of The Yearของธนาคารยูโอยี จากประเทศไทยจะได้รับการจัดแสดงในประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26พฤศจิกายน 2556-วันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ 73-12 Gallery

 

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ญุตานี ศัลยพงษ์  โทร. 0-2343-4963
นิอร มาสรังรอง โทร. 0-2343-4972