ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบีเปิดตัวหนังสือ “His & Her Wallet คิดต่าง ทางเดียวกัน”
บริหารการเงินผ่านมุมมองที่แตกต่างกันของ “เขา”และ“เธอ”

 

 

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เข้าใจความแตกต่างในการบริหารจัดการทางการเงินของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และสนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางสู่อิสรภาพทางการเงินได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน สู่แนวคิดการจัดทำหนังสือ “His & Her Wallet คิดต่าง ทางเดียวกัน” พร้อมเปิดตัวด้วยรูปแบบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของการบริหารความมั่งคั่ง ที่รวบรวมแง่คิดและเทคนิคในการบริหารเงิน ทั้งด้านการออม การใช้จ่าย การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านมุมมองที่แตกต่างกันของ “ผู้ชาย” และ ”ผู้หญิง”

ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ธนาคารยูโอบีได้ทำการสำรวจข้อมูลและทำการวิจัยเชิงลึกในเรื่องของทัศนคติและความเชื่อ จากกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ในช่วงอายุ 30 – 50 ปี ที่มีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป โดยกลุ่มคนดังกล่าวเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตระดับนึงและกำลังมองหาตัวช่วย โอกาสและการลงทุนที่จะทำให้ชีวิตมั่นคงและมั่งคั่งมากขึ้นในอนาคต

จากผลสำรวจนี้ ส่งผลให้ธนาคารยูโอบีเล็งเห็นโอกาสที่จะทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและช่วยให้ลูกค้าก้าวถึงจุดหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ จึงเป็นที่มาของวัตถุประสงค์หลักของแคมเปญที่ต้องการสร้างความเข้าใจในการวางแผนการบริหารเงิน โดยการสื่อสารเป็นตัวอักษรผ่านหนังสือ“His & Her Wallet คิดต่าง ทางเดียวกัน”

ทั้งนี้ ธนาคารยูโอบีได้นักเขียนมือดี คือ คุณกาญจนา หงษ์ทอง มาร่วมสร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้ ซึ่งคุณกาญจนาได้กล่าวว่า “จากประสบการณ์การเป็นนักข่าวและคนเขียนบทความ ทำให้ได้รับคำถามมากมายเกี่ยวกับการบริหารเงินสำหรับคู่รัก โดยที่ผู้ชายเป็นเพศที่เฮฮา ชอบความท้าทาย และอยากได้ผลตอบแทนสูงๆ ในระยะเวลาสั้นๆ ในขณะที่ผู้หญิงกลับมองหาความมั่นคงมากกว่าการได้อะไรมาง่ายๆ ซึ่งพื้นฐานความแตกต่างเหล่านี้ทำให้คู่รักต้องเรียนรู้ และพยายามเข้าใจกัน เพื่อการครองคู่ที่ราบรื่น”

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธนาคารยูโอบีที่พร้อมช่วยและสนับสนุนให้ทุกคนตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ชัดเจน วางแผนและทำให้เกิดผลลัพธ์ โดยเฉพาะเรื่องการวางแผนการเงินเป็นเรื่องสำคัญ คุณยุทธชัย เตยะราชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี กล่าวถึง การบริหารเงินเพื่อนำสู่ความมั่งคั่งนั้นจะต้องวางแผนการเงินไว้แต่เนิ่นๆ และออมเงินให้เป็นทั้งระยะสั้นและยาว เพื่ออนาคตที่มั่งคงในวันข้างหน้า ด้วยการเสนอแนะการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือ ประกันชีวิต ซึ่งแต่ละคนสามารถจะออมและเลือกการลงทุนตามแต่ความเหมาะสมเพื่อให้ก้าวถึงเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้

สำหรับคุณบุษบา วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี กล่าวว่า “จากผลการทำวิจัยเชิงลึก เราพบว่ากลุ่มลูกค้าเปิดกว้างและพร้อมรับข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและการบริหารความมั่งคั่ง ด้วยข้อมูลและประสบการณ์ของคุณกาญจนา ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ทำให้เราเข้าใจว่าผู้ชายและผู้หญิงคิดต่างกัน มีแรงบันดาลใจต่างกัน มีวิธีการสื่อสารที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงออกมาทางการใช้เงินและการออมเงิน ธนาคารยูโอบีพร้อมช่วยสนับสนุนให้เป้าหมายของลูกค้ามีโอกาสเป็นจริงได้”

“His & Her Wallet คิดต่าง ทางเดียวกัน” เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการสื่อสารของยูโอบี ที่รวบรวมแง่คิดและเทคนิคในการบริหารเงิน ทั้งด้านการออม การใช้จ่าย การลงทุน การป้องกันความเสี่ยง หรือแม้แต่การเป็นหนี้ที่ดี ผ่านช่องทางการสื่อสารด้วยวิธีการที่แตกต่างเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของธนาคารให้กับลูกค้า

“His & Her Wallet คิดต่าง ทางเดียวกัน” ไม่มีวางจำหน่าย แต่มอบให้เฉพาะลูกค้าธนาคารยูโอบีเนื่องในโอกาสพิเศษเป็นของขวัญปีใหม่ เมื่อลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือ ประกันชีวิตในโครงการ “Tax Smile” จำนวน 100,000 บาทขึ้นไป ณ ธนาคารยูโอบีทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2557 (หรือจนกว่าของจะหมด) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ UOB Call Centre โทร. 0-2285-1555

 

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ญุตานี ศัลยพงษ์  โทร. 0-2343-4963
นิอร มาสรังรอง โทร. 0-2343-4972