ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบีแต่งตั้งผู้บริหารด้านธุรกรรมการเงิน

 

 

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้งนางพัชนี ว่องศิลป์วัฒนา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกรรมการเงิน (Transaction Banking) รับผิดชอบบริการด้านธุรกิจการค้าต่างประเทศ (Trade Finance) และการบริหารเงินสด (Cash Management) โดยให้บริการลูกค้าทั้งในระดับบรรษัทข้ามชาติ ธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศ ไปจนถึงธุรกิจเอสเอ็มอี บนมาตรฐานและความแข็งแกร่งของเครือข่ายในการให้บริการทางการเงินของธนาคารระดับภูมิภาค

ก่อนมาร่วมงานกับธนาคารยูโอบี นางพัชนีมีประสบการณ์ด้านธุรกรรมการเงินมากว่า 26 ปี เคยร่วมงานกับธนาคารชั้นนำหลายแห่ง เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และธนาคารเอชเอสบีซี 

 

 

วันที่ 11 มกราคม 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
หรือ บุญญาพร วงษ์ใบแก้ว, ปิยะวดี ลาภะสิทธินุกุล
โทร. 0-2343-4965, 0-2343-4972