ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบีร่วมมือ ปตทสผ. เพื่อบริหารธุรกรรมดียิ่งขึ้น

 

 

 

คุณยุทธชัย เตยะราชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บุคคลธนกิจ (ที่ 3 จากซ้าย) คุณไพลิน อึ้งศรีวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บรรษัทธนกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และคุณเพ็ญจันทร์ จริเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) ได้ร่วมในพิธีส่งมอบบัตรเครดิต ปตทสผ.-ยูโอบี คอร์ปอเรท การ์ด

ธนาคารยูโอบีได้ออกผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตเพื่อองค์กร ตอบโจทย์ความต้องการสำหรับการบริหารธุรกรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานบริษัท ปตทสผ.

 

 

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
หรือ บุญญาพร วงษ์ใบแก้ว, ปิยะวดี ลาภะสิทธินุกุล
โทร. 0-2343-4965, 0-2343-4972