ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ยูโอบีสนับสนุนสถาบันวิสาหกิจเอเชีย UOB-SMU

ยูโอบีสานต่อความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการจัดการของสิงคโปร์ Singapore Management University (SMU) ในการจัดตั้งสถาบันเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ต้อนรับนักศึกษา SMU มาดูงานในประเทศไทยเพื่อรวบรวมฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย

สถาบันวิสาหกิจเอเชีย ยูโอบี-เอสเอ็มยู (The UOB-SMU Asian Enterprise Institute) ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารยูโอบี SMU และกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการขยายธุรกิจไปในภูมิภาคเอเชีย โดยให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และประสบการณ์ในการวางแผนธุรกิจ ประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาแรงงาน และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นในการขยายธุรกิจไปในภูมิภาคเอเชีย

จากความร่วมมือดังกล่าว รองศาสตราจารย์ โล อิค มิง จาก SMU นำทีมอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 40 คนเดินทางมาดูงานในประเทศไทยเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายโลกทัศน์ของนักศึกษาให้ได้เรียนรู้เศรษฐกิจในประเทศต่างๆ เช่นในการเดินทางมาประเทศไทย นักศึกษามีโอกาสเยี่ยมชมและพูดคุยกับผู้บริหารของสถาบันการเงินของธนาคารยูโอบี ตลอดจนองค์กรและสถาบันต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ภาคการผลิต การท่องเที่ยวและการลงทุน

รองศาสตราจารย์โล กล่าวว่า “เป้าหมายของมหาวิทยาลัย SMU คือการผลิตผู้นำด้านวิสาหกิจที่มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ มีมุมมองระดับโลกสำหรับระบบเศรษฐกิจในอนาคตที่จะขับเคลื่อนจากฐานแห่งปัญญาและความรู้ ดังนั้น การเดินทางดูงานต่างประเทศ เช่นในประเทศไทยครั้งนี้ จึงเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเอสเอ็มอีสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อยต่อไป”

นายปีเตอร์ ฟู กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายลอย ไค ชูว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)ได้ให้การต้อนรับและให้ความรู้ด้านการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศแก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก SMU ที่มาดูงานยูโอบีในประเทศไทย

นายปีเตอร์กล่าวว่า “เมื่อประเทศในภูมิภาคอาเซียนกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 นักธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ย่อมได้เปรียบในการแข่งขันต่อไปในอนาคต ยูโอบีในฐานะธนาคารระดับภูมิภาคจึงพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้ให้ก้าวข้ามอุปสรรคและเติบโตไปกับโอกาสใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป”

 

 

วันที่ 16 มกราคม 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
หรือ บุญญาพร วงษ์ใบแก้ว, ปิยะวดี ลาภะสิทธินุกุล
โทร. 0-2343-4965, 0-2343-4972