ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบีประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขาและบริการ

 

 

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้งนายลิม เค็ง เต็ก ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขาและบริการ รับผิดชอบในการขับเคลื่อนกลยุทธ์โดยรวมของสาขาและพัฒนาช่องทางเครือข่ายด้านการบริการที่หลากหลายทั่วประเทศ รวมไปถึงการสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงงานด้าน Mobile และ Internet Banking

นายลิมกล่าวว่าธนาคารยูโอบีจะลงทุนทางด้านการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้ดียิ่งขึ้น

“ธนาคารกำลังดำเนินการปรับปรุงระบบธุรกรรมทางการเงินให้น้อยลง ซึ่งเมื่อเราสามารถประหยัดเวลาให้กับลูกค้า เราจะนำเวลามาใช้ในการสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเจรจาทางการเงิน การให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจลูกค้า แลกเปลี่ยนถึงความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าว

นายลิมร่วมงานกับธนาคารยูโอบียาวนานกว่า 13 ปี ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในสถาบันการเงินระดับนานาชาติในประเทศสิงคโปร์หลากหลายสายงาน อาทิ การปฏิบัติการด้านสินเชื่อรายย่อย งานควบคุมคุณภาพและฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการ การบริหารจัดการข้อมูลธุรกรรมลูกค้าและการให้บริการคู่ค้า และงานทรัพยากรบุคคล

 

 

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
บุญญาพร วงษ์ใบแก้ว โทร. 0-2343-4965
หรือ ชลฤทัย ดาวเงิน โทร. 0-2343-4913