ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบีเสริมสร้างพลังความรู้ด้านการลงทุนสำหรับลูกค้า

 

 

นายยุทธชัย เตยะราชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) จัดงานเสวนาประจำปีแก่กลุ่มลูกค้า ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ในหัวข้อ Investment Opportunities 2013 :  สภาวะและวิกฤตเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจในจีน ภูมิภาค AEC และไทย โดยมี ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย, นายจอห์น ดอว์ย, นางสาวชวนขวัญ ถนอมยศ, นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง กูรูด้านเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งไทยและสิงคโปร์เป็นผู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนา โดยมีนายบัญชา ชุมชัยเวทย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

 

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
บุญญาพร วงษ์ใบแก้ว โทร. 0-2343-4965
หรือ ชลฤทัย ดาวเงิน โทร. 0-2343-4913