ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบีเตรียมพร้อมลูกค้าขานรับโอกาสทางธุรกิจประชาคมอาเซียน

 

 

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เตรียมพร้อมลูกค้าบรรษัทธนกิจ รับประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558นี้ เพื่อเปิดโอกาสสำคัญสำหรับธุรกิจไทยที่มองหาช่องทางการขยายธุรกิจในภูมิภาคแนวความคิดประชาคมอาเซียน หรือ AEC นี้ ได้รับการพัฒนา มาจากกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน เมื่อปี 2550 เพื่อสร้างภูมิภาคให้มีการหมุนเวียนอย่างเสรี ในด้านสินค้า การบริการ การลงทุน ทักษะความสามารถ และการไหลเวียนของเงินทุน

หนึ่งในขั้นตอนการดำเนินงานของธนาคาร คือ จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นของลูกค้าและผู้สนใจ เพื่อศึกษาถึงโอกาส และอุปสรรคที่ท้าทายที่ประชาคมอาเซียนมีต่อภูมิภาค โดยในที่ประชุมครั้งล่าสุด นักธุรกิจไทย นักวิชาการจากธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้บริหารฝ่ายการเงินการลงทุนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเรื่องโอกาสและประโยชน์ในการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยมีคุณพัชนี ว่องศิลป์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกรรมการเงิน ธนาคารยูโอบี เป็นประธาน พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “โอกาสของการค้าไทยแบบไร้พรมแดน” ในครั้งนี้

คุณพัชนีกล่าวว่า “กลุ่มอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพ ด้วยเศรษฐกิจที่มีการเติบโต และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น การรวมตัวของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนจะสามารถทำให้นักธุรกิจไทยมีโอกาสในการขยายธุรกิจสู่ตลาดและฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น อีกทั้งสามารถมองหาโอกาสทางในการลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย”

“นักธุรกิจไทยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึง ความหลากหลายในด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ในภูมิภาคอาเซียน เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นโดยประชมคมอาเซียนในปี 2558”

ณ วันนี้ กลุ่มประชาคมอาเซียนมีประชากรทั้งหมดกว่า 600 ล้านคน และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

มุ่งเน้นธุรกิจไทยเพื่อการขยายสู่ภูมิภาค การสัมมนาครั้งนี้ จัดตั้งโดยธนาคารยูโอบี เพื่อสนับสนุนลูกค้าในแผนการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาค โดยธนาคารได้ก่อตั้งหน่วยงานที่ปรึกษาการลงทุนระหว่างประเทศ หรือ Foreign Direct Investment Advisory Unit (FDI) ในประเทศไทย ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อให้คำปรึกษาด้านการขยายการลงทุนระหว่างประเทศสำหรับนักธุรกิจไทยและต่างชาติที่ต้องการลงทุนในประเทศไทย หน่วยงาน FDI ประจำประเทศไทย จะสามารถบริหารจัดการให้กับลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลายรวมทั้งผลิตภัณฑ์การเงินส่วนบุคคล และเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันในภูมิภาคอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการสนับสนุนความต้องการของนักธุรกิจไทย ธนาคารยูโอบีได้มีแผนการเพิ่มสินเชื่อธุรกิจขึ้นเป็นสองเท่าภายในสองปีข้างหน้านี้

 

 

 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
บุญญาพร วงษ์ใบแก้ว โทร. 0-2343-4965
หรือ ชลฤทัย ดาวเงิน โทร. 0-2343-4913