ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบี เปิดเวทีประจำปีปั้นศิลปินไทยสู่เวทีอาเซียน ในการประกวดภาพวาด
ยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะเยียร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 5


ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เชิญชวนศิลปินไทยร่วมส่งผลงานจิตรกรรมเข้าประกวดระดับประเทศในเวทีที่จัดเป็นประจำทุกปี
พร้อมโอกาสการจัดนิทรรศการผลงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมแบ่งปันมุมมองทางศิลปะและประกวดกับศิลปินจาก สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมถึงการแสดงผลงานที่ประเทศสิงคโปร์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียฟุกุโอกะ ในประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครผลงานภายในวันที่ 1-5 ตุลาคม 2557

 

 

 

กลุ่มธนาคารยูโอบีจัดโครงการประกวดภาพวาด เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะเยียร์ ขึ้นพร้อมกันใน4 ประเทศเพื่อการสนับสนุนงานด้านศิลปะในหมู่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจและมีใจรักงานศิลปะ และเป็นเวทีหนึ่งในการแสดงผลงานให้กับศิลปินในระดับอาเซียน เป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มธนาคารยูโอบีที่จะตอบแทนสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านศิลปะควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้จัดงานต่อเนื่องในปีนี้เป็นปีที่ 5 ในประเทศไทย

นาย วี อี ชอง รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธนาคารยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า “ศิลปะชั้นเยี่ยมเสริมสร้างพลังทางจิตใจ และผลักดันขีดจำกัดของความคิดสร้างสรรค์ เรารู้สึกประทับใจและได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของงานอันโดดเด่นที่ศิลปินที่ส่งเข้าประกวดในโครงการยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะเยียร์ในหลายๆปีที่ผ่านมา ความรักในงานศิลปะและวิสัยทัศน์ของศิลปินเหล่านี้ทำให้เรายิ่งตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะในสังคม และคือเหตุผลที่เรายังคงสนับสนุนงานศิลปะและศิลปินทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสมอมา”

การประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทศิลปินอาชีพผู้เข้าประกวดในประเภทนี้คือศิลปินที่มีหอศิลป์เป็นตัวแทนส่งเข้าประกวด เคยขายหรือจัดแสดงผลงานศิลปะในที่ใดก็ได้เคยสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หรือจัดทำแคตตาล็อกผลงานของตัวเอง และประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น ผู้เข้าประกวดในประเภทนี้เปิดกว้างสำหรับทุกท่าน โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านประสบการณ์หรืออายุ เพื่อเป็นการสนับสนุนศิลปินหน้าใหม่ที่มีความใฝ่ฝันเข้าสู่วงการ

ยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะเยียร์ ถือว่าเป็นรายการประกวดศิลปะประจำปีในระดับภูมิภาคที่หากนับรวมทั้ง 4 ประเทศคือ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซียและมาเลเซียแล้วเสนอเงินรางวัลจำนวนมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและในแต่ละประเทศมีการตั้งเงินรางวัลเท่ากัน รางวัลมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 8 รายการโดยรางวัลประเภทศิลปินอาชีพประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพวาดโครงการเพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะเยียร์ ของธนาคารยูโอบี เป็นเงิน 750,000 บาท รางวัลเหรียญทอง เป็นเงิน300,000 บาท รางวัลเหรียญเงินเป็นเงิน240,000 บาท และรางวัลเหรียญทองแดงเป็นเงิน 150,000 บาท

รางวัลสำหรับประเภทศิลปินใหม่หรือศิลปินสมัครเล่นประกอบด้วย รางวัล Most Promising Artist of the Year เป็นเงิน 90,000 บาท รางวัลเหรียญทอง เป็นเงิน75,000 บาท รางวัลเหรียญเงิน เป็นเงิน 45,000 บาท และรางวัลเหรียญทองแดง เป็นเงิน30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณจากธนาคารยูโอบี โดยการตัดสินรางวัลระดับประเทศทุกรายการจะเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจะได้รับโอกาสส่งภาพเข้าแสดงและแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน ในงาน The 33rd UOB Painting of the Year Awards ณ ประเทศสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายน โดยมีรางวัลมูลค่า 10,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย 300,000 บาทให้กับผลงานที่โดดเด่นที่สุดจากการตัดสิน และหนึ่งในผู้ชนะระดับประเทศทั้งสี่คนที่ได้รับคัดเลือกจากการสัมภาษณ์จะได้รับโอกาสนำผลงานไปจัดแสดงต่อที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียฟุกุโอกะ ในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาหนึ่งเดือน

ในปีที่ผ่านมา คุณอภิพล เตชะมังคลานนท์ เป็นผู้ได้รับรางวัล ยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะเยียร์ ในประเภทศิลปินอาชีพ และคุณธิติพรหม อ่อนเปี่ยม ในประเภทศิลปินใหม่ จากคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์และศาสตราจารย์ประจำภาควิชาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และอาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรม ปฏิมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เช่นเดียวกับทุกๆปีคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย ศิลปิน ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ นักวิจารณ์ศิลปะ ภัณฑารักษ์ หรือผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศที่แต่งตั้งโดยธนาคารยูโอบี

และเพื่อเป็นการสานต่อการสนับสนุนวงการศิลปะในภูมิภาคอาเซียน ธนาคารยูโอบีจะเรียนเชิญผู้ได้รับรางวัลในการประกวด UOB Painting of the Year Awardsที่ผ่านมาร่วมแสดงผลงานล่าสุดที่ UOB Art Gallery ประเทศสิงคโปร์

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ ยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะเยียร์ ครั้งที่ 5 ( 5th UOB Painting of The Year 2013)ได้โดยส่งผลงานพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครที่ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2557 จะมีการจัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะทุกท่านในประเทศไทยในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และผลงานทุกชิ้นที่ได้รับรางวัลจะนำมาจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14-31 ตุลาคม 2557

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร กติกาของการประกวดและผลงานของผู้ได้รับรางวัลทั้ง 4 ประเทศในอดีตได้ที่ www.uobpoy.com และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร โทร 0-2620-2899 และ 0-2620-2854


 

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ปริษฐา ยุทธมานพ โทร. 0-2343-4965