ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบีจัดตั้งหน่วยงานให้คำปรึกษาด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เพื่อสนับสนุนการขยายกิจการไปต่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก

 

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (ธนาคารยูโอบี) ได้เปิดตัวหน่วยงานให้คำปรึกษาด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินและธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อการขยายกิจการไปยังต่างประเทศ

จากการสำรวจธุรกิจเอเชียของธนาคารยูโอบีประจำปี 2557 พบว่า ร้อยละ 19 ของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยนั้นกำลังมองหาโอกาสในการขยายกิจการไปยังประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ซึ่งการเพิ่มขึ้นของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศทำให้การบริหารความเสี่ยงด้านการแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญมากขึ้น ธนาคารยูโอบีจึงได้จัดตั้งหน่วยงานให้คำปรึกษาด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว

 

คุณสยุมรัตน์ มาระเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจ SME ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ ในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้การบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นยากขึ้น และอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อกระแสเงินสดได้

นอกจากนั้น หน่วยงานให้คำปรึกษาด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยลูกค้าในการรับมือกับความผันผวนของค่าเงิน วิเคราะห์กระแสเงินสดของธุรกิจ และเจาะลึกถึงแนวโน้มตลาดการเงิน เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าในการบริหารความเสี่ยงของกิจการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว

ที่ปรึกษาด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารยูโอบี รวมทั้งในประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญกว่า 40 คน ล้วนแต่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน การประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และการเจาะลึกถึงแนวโน้มตลาดการเงิน

 

ธนาคารยูโอบีเป็นธนาคารแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีหน่วยงานให้คำปรึกษาด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้กับผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก และในปี 2554 ธนาคารได้จัดตั้งหน่วยงานที่ปรึกษาด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment Advisory Unit) ทั้งหมด 9 หน่วยงาน รวมประเทศไทย หน่วยงานนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายของธนาคารยูโอบีทั้งในส่วนบุคคลธนกิจ วาณิชธนกิจ และบรรษัทธนกิจ อีกทั้งยังช่วยให้ลูกค้าได้เข้าถึงบริการเครือข่ายทางการเงินระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

 

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2557
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ปริษฐา ยุทธมานพ โทร. 0-2343-4965