ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ธนาคารยูโอบีและสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีนสานต่อความร่วมมือ
ลงนามในบันทึกความเข้าใจแห่งความร่วมมือทางการค้าและลงทุน 

 

เมืองหนานหนิง ประเทศจีน 16 กันยายน 2557 - ธนาคารยูโอบีและสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน (China Council for the Promotion of International Trade) หรือ CCPIT สานต่อบันทึกความเข้าใจ (MOU) ครั้งสำคัญในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดนระหว่างประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับเป็น MOU เป็นเพียงฉบับเดียวที่ CCPIT ลงนามกับธนาคารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ก่อนหน้านี้ CCPIT เคยลงนามใน MOU ฉบับแรกกับธนาคารยูโอบีมาแล้วเมื่อปีพ.ศ.2555 ซึ่งส่งผลให้บริษัทจีนกว่า 1,000 แห่งเข้ามาแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

MOU ดังกล่าวมีส่วนช่วยให้ธนาคารยูโอบีสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในแนวลึกและกว้างมากขึ้นโดยอาศัยศักยภาพจากการเติบโตของการค้าและการลงทุนระหว่างภูมิภาค ส่งผลให้ยอดสินเชื่อข้ามประเทศของยูโอบีแก่บริษัทจากประเทศจีนเพิ่มขึ้น 144% ในช่วงสองปีที่ผ่านมา

MOU ที่ลงนามต่ออีกครั้งในคราวนี้เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นที่มีต่อความเข้มแข็งของหน่วยงานที่ปรึกษาการลงทุนระหว่างประเทศของยูโอบี (UOB’s Foreign Direct Investment Advisory Unit) ซึ่งให้บริการตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทการเข้าถึงผลิตภัณฑ์การธนาคารที่ครบถ้วนทั้งสำหรับองค์กรและส่วนบุคคลไปจนถึงบริการทางการเงินที่คล่องตัวผ่านเครือข่ายระดับภูมิภาคของธนาคารที่ก่อตั้งมายาวนานยูโอบีเป็นเพียงธนาคารเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีหน่วยงานโดยเฉพาะเจาะจงที่ให้การปรึกษาด้านการลงทุนระหว่างประเทศในภูมิภาคเป็นจำนวน 9 แห่งเพื่อให้บริการบริษัทที่ต้องการขยายตลาดไปในภูมิภาค

ภายใต้ MOU ล่าสุดนี้ CCPIT และยูโอบีจะมุ่งเน้นให้การสนับสนุนบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสินค้าโภคภัณฑ์และพลังงานโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคการผลิตทั้งนี้ประเทศจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มูลค่าการค้าแบบทวิภาคีระหว่างประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าจะเติบโตจาก 442,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2556 ขึ้นไปถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563

นายวี อี เชียง รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธนาคารยูโอบี กล่าวในพิธีลงนามวันนี้ว่า “การปฏิรูปทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียในปัจจุบันเปิดโอกาสใหม่ๆไปสู่การเติบโตในระยะยาวและเรามองว่าระดับการค้าและรายได้ภายในภูมิภาคจะยังคงเติบโตต่อไปแนวโน้มที่เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคผนวกกับความแข็งแกร่งของ CCPIT และยูโอบีคือสิ่งที่ MOU ฉบับนี้ยึดมั่นและมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับบริษัทต่างๆภายในภูมิภาค” การสานต่อ MOU ร่วมกันในครั้งนี้เป็นประจักษ์พยานถึงความสัมพันธ์ที่ยาวนานนับสี่ทศวรรษระหว่างยูโอบีกับ CCPIT ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อยูโอบีนำคณะผู้แทนทางการค้าไปเยือนประเทศจีนเมื่อปี 2514 CCPIT มีสถานภาพเป็นสถาบันขนาดใหญ่ที่สุดของจีนที่ทำการส่งเสริมการค้าต่างประเทศกับตัวแทนจากต่างประเทศและครอบคลุมทั่วภาคอุตสาหกรรม

ยูโอบีจะร่วมมือทำงานใกล้ชิดกับ CCPIT อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้บริษัทจีนแสวงหาโอกาสทางการตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์เงินกู้การลงทุนและเงินฝากภายใต้ MOU ฉบับนี้CCPIT จะให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องในการสนับสนุนแผนธุรกิจของยูโอบีที่จะขยายฐานลูกค้าระดับภูมิภาคเข้าไปยังประเทศจีน

ผลสำรวจธุรกิจเอเชียของยูโอบีประจำปี 2557(UOB Asian Enterprise Survey 2014)ยืนยันว่าธุรกิจในเอเชียให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกพื้นที่เพื่อขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคผลการสำรวจระบุว่า 44% ให้ความสำคัญกับคำแนะนำของบุคคลที่รู้จักในระดับส่วนตัวและธุรกิจซึ่งพูดภาษาหรือมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน (24%) หรือสมาคมทางการค้าและที่ปรึกษาทางการเงิน (20%)

 

 

 

วันที่ 16 กันยายน 2557
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ปริษฐา ยุทธมานพ โทร. 0-2343-4965