ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบีได้รับคะแนนแห่งความเชื่อมั่น จากการสำรวจภาคธุรกิจของนิตยสารเอเชียมันนี่

ธนาคารยูโอบี (ไทย) ได้รับคะแนนแห่งความเชื่อมั่นเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มธนาคารต่างประเทศที่ให้บริการบริหารเงินสดในประเทศและข้ามพรมแดนด้วยรางวัล Best Foreign Cash Management Services in Thailand และ Best Foreign Cross-Border Cash Management Services in Thailandจากบริษัทขนาดกลางในประเทศไทยโดยนิตยสารเอเชียมันนี่ประจำปีนี้

รางวัลทั้งสองนี้แสดงถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจ Transaction Banking ของธนาคารยูโอบีในช่วงปีที่ผ่านมา  ด้วยอัตราการเติบโตเป็นเลขสองหลักทั้งสินเชื่อเพื่อการนำเข้าและการส่งออกและเงินฝากแม้ว่าภาวะอัตราดอกเบี้ยจะยังอยู่ในระดับต่ำ

ทั่วภูมิภาคเอเชียกลุ่มธนาคารยูโอบีได้รับการยกย่องใน 23 รายการ  ซึ่งในจำนวนนี้รวมรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดในประเทศสิงคโปร์ (Best Local Cash Management in Singapore)รางวัลธนาคารต่างประเทศยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดในประเทศจีน (Best Foreign Cash Management Bank in China) และรางวัลธนาคารต่างประเทศยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดในประเทศมาเลเซีย (Best Foreign Cash Management in Malaysia)

คุณพัชนี ว่องศิลป์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Transaction Banking ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่า “เราใช้ความพยายามอย่างมากในการทำความเข้าใจถึงความต้องการที่มีความเฉพาะเจาะจงของลูกค้าในการขยายธุรกิจภายในประเทศและในภูมิภาค นี่เป็นหนึ่งในแผนงานของเราในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า  เรามีจุดแข็งด้านเครือข่ายทางสาขาที่ครอบคลุมทั่วเอเชียและความเชี่ยวชาญในตลาดซึ่งสามารถช่วยพัฒนาบริการบริหารเงินสดทั้งในประเทศและข้ามพรมแดน เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านการปริวรรตเงินตรา ดอกเบี้ยและความเสี่ยงที่มาจากคู่ค้า”

และเพื่อเป็นตอบสนองความต้องการในการบริหารเงินสดและการค้าข้ามพรมแดนของลูกค้าได้ดีขึ้น ธนาคารยูโอบีได้เพิ่มบุคคลากรในด้านนี้และในด้านบริหารsupply chain รวมถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบริการบริหารเงินสดเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารเงินลงทุนข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รางวัลที่กลุ่มธนาคารยูโอบีได้รับ

ธนาคารยูโอบี สิงคโปร์
ธนาคารท้องถิ่นยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดในประเทศสิงคโปร์ลงคะแนนโดยบริษัทขนาดเล็ก
ธนาคารท้องถิ่นยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดในประเทศสิงคโปร์ลงคะแนนโดยบริษัทขนาดกลาง
ธนาคารท้องถิ่นยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดในประเทศสิงคโปร์ลงคะแนนโดยบริษัทขนาดใหญ่
ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดในประเทศในสิงคโปร์ลงคะแนนโดยบริษัทขนาดเล็ก
ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดในประเทศในสิงคโปร์ลงคะแนนโดยบริษัทขนาดกลาง
ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดข้ามพรมแดนในประเทศสิงคโปร์ลงคะแนนโดยบริษัทขนาดเล็ก
ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดข้ามพรมแดนในประเทศสิงคโปร์ลงคะแนนโดยบริษัทขนาดกลาง
ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดข้ามพรมแดนในประเทศสิงคโปร์ลงคะแนนโดยบริษัทขนาดใหญ่
ธนาคารยอดเยี่ยมการให้บริการบริหารเงินสดสกุลดอลล่าร์สิงคโปร์ลงคะแนนโดยสถาบันการเงิน

ธนาคารยูโอบี มาเลเซีย
ธนาคารต่างชาติยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดในประเทศมาเลเซียลงคะแนนโดยบริษัทขนาดเล็ก
ธนาคารต่างชาติยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดในประเทศมาเลเซียลงคะแนนโดยบริษัทขนาดกลาง
ธนาคารต่างชาติยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดในประเทศมาเลเซียลงคะแนนโดยบริษัทขนาดใหญ่
ธนาคารต่างชาติที่มีสาขาในประเทศยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดในประเทศมาเลเซียลงคะแนนโดยบริษัทขนาดเล็ก
ธนาคารต่างชาติที่มีสาขาในประเทศยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดในประเทศมาเลเซียลงคะแนนโดยบริษัทขนาดกลาง
รางวัลร่วมสำรับธนาคารต่างชาติที่มีสาขาในประเทศยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดในประเทศมาเลเซียลงคะแนนโดยบริษัทขนาดใหญ่ รางวัลธนาคารต่างชาติยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดข้ามพรมแดนในประเทศมาเลเซียลงคะแนนโดยบริษัทขนาดเล็ก
รางวัลธนาคารต่างชาติยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดข้ามพรมแดนในประเทศมาเลเซียลงคะแนนโดยบริษัทขนาดกลาง

ธนาคารยูโอบี  ไทย
ธนาคารต่างชาติที่มีสาขาในประเทศยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดในประเทศไทยไทยลงคะแนนโดยบริษัทขนาดกลาง
ธนาคารต่างชาติยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดข้ามพรมแดนในประเทศไทยลงคะแนนโดยบริษัทขนาดกลาง

ธนาคารยูโอบี จีน
ธนาคารต่างชาติยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดในประเทศจีนลงคะแนนโดยบริษัทขนาดเล็ก
ธนาคารต่างชาติยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดในประเทศจีนลงคะแนนโดยบริษัทขนาดใหญ่
ธนาคารต่างชาติที่มีสาขาในประเทศยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดในประเทศจีนลงคะแนนโดยบริษัทขนาดเล็ก
ธนาคารต่างชาติที่มีสาขาในประเทศยอดเยี่ยมด้านการบริหารเงินสดข้ามพรมแดนในประเทศจีนลงคะแนนโดยบริษัทขนาดเล็ก 

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2557
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ปริษฐา ยุทธมานพ โทร. 0-2343-4965