ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ยูโอบีเป็นธนาคารต่างชาติรายแรกที่ให้สินเชื่อในประเทศเมียนมา
ธนาคารให้สินเชื่อเพื่อการซ่อมแซมและตกแต่งโรงแรมแห่งใหม่ในย่างกุ้ง

 

 

กลุ่มธนาคารยูโอบีในวันนี้ประกาศการให้สินเชื่อในประเทศแก่  Rangoon Excelsior Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนสัญชาติฝรั่งเศสและเมียนมาเพื่อซ่อมแซมและตกแต่งโรงแรมแห่งใหม่ในย่างกุ้ง

นับเป็นครั้งแรกที่ธนาคารต่างชาติให้สินเชื่อในประเทศเมียนมาตั้งแต่รัฐบาลมอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจให้ธนาคารต่างชาติรวม 9 รายในเดือนตุลาคมปี 2557

กลุ่มธนาคารยูโอบีเปิดสาขาในย่างกุ้งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา มุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อแก่บริษัทขนาดใหญ่ สินเชื่อเพื่อการค้า โครงการลงทุนและการบริหารกระแสเงินสด แก่ธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกที่ต้องการขยายกิจการสู่ประเทศเมียนมา ธนาคารสนับสนุนลูกค้าที่ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเมียนมาในระยะยาว

 

นายเอียน หว่อง กรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กรและการตลาดต่างประเทศ กลุ่มธนาคารยูโอบีกล่าวว่า ธนาคารยูโอบีกำหนดให้ภาคธุรกิจโรงแรมเป็นเป้าหมายสำคัญหนึ่งในการดำเนินกิจการในประเทศเมียนมา

“การให้สินเชื่อแก่โรงแรมแห่งใหม่นี้ในเมียนมาสอดคล้องกับนโยบายของเราในการสนับสนุนธุรกิจที่เป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเมียนมา เพราะภาคการท่องเที่ยวจะเป็นแหล่งการสร้างงานที่สำคัญในประเทศเมียนมาในอีก 10 ปีข้างหน้า เราสนใจที่จะร่วมมือกับพันธมิตรเช่น Rangoon Excelsior ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตในภาคธุรกิจของเมียนมา” นายหว่องกล่าว

 

McKinsey Global Institute ระบุว่าภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้กับเมียนมาได้ 14,000 ล้านเหรียญ สรอ ภายในปี 2573 เพิ่มจาก 600 ล้านเหรียญ สรอ . ในปี 2553 และนับเป็นภาคธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศเมียนมา

สินเชื่อที่ให้กับ Rangoon Excelsior ช่วยให้บริษัทปรับโฉมอาคารเก่าไสตล์โคโลเนียลในกลางเมืองย่างกุ้งให้เป็นโรงแรมระดับห้าดาว  Ms Su Su Tin  กรรมการผู้จัดการ Rangoon Excelsior  กล่าวว่าโรงแรมแห่งใหม่นี้จะรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นในการเยือนเพื่อชมความงามของวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศเมียนมา

“โครงการนี้เป็นก้าวที่สำคัญของพวกเรา และยูโอบีก็เป็นแรงสนับสนุนสำคัญ ในช่วงที่ประเทศเมียนมากำลังปรับโฉมเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เราหวังว่าโครงการนี้จะช่วยรักษาวัฒนธรรมในย่างกุ้งให้กับทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนเมียนมา” Ms Su Su Tin   กล่าว

 

สนับสนุนการลงทุนโดยตรงอย่างแข็งขันในเมียนมา

ยูโอบีคาดว่าจะให้สินเชื่อในประเทศเมียนมาให้กับธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกอีกหลายรายในเดือนแรกของการเปิดสาขาย่างกุ้งที่ได้ติดต่อผ่านเครือข่ายทั่วภูมิภาคของธนาคารในภาคธุรกิจเช่น การผลิต การท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคพื้นฐาน สินเชื่อเหล่านี้จะสนับสนุนการสร้างโรงงาน ร้านค้า และโรงแรม

นายหว่องกล่าวว่าธุรกิจในฮ่องกง ที่มีความสนใจลงทุนในเมียนมาสูงที่สุด ตามด้วยธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย สอดคล้องกับรายงานการสำรวจธุรกิจเอเชียของธนาคารยูโอบีปี 2557 ที่ระบุว่าธุรกิจฮ่องกงมีความสนใจสูงที่สุดในการขยายกิจการสู่ประเทศเมียนมาร์ (31 เปอร์เซ็นต์ ) ตามด้วยธุรกิจจีน ( 26 เปอร์เซ็นต์) และธุรกิจในประเทศสิงคโปร์   (21 เปอร์เซ็นต์)

“นับตั้งแต่ประเทศเมียนมาได้เริ่มเปิดตลาดเมื่อสองปีที่แล้ว เราเห็นลูกค้าหลายรายแสดงความกระตือรือล้นและริเริ่มการลงทุน ลูกค้าที่เราได้ติดต่ออยู่มาจากหลายภูมิภาคทั้งจากเอเชียและยุโรป แนวโน้มนี้แสดงว่าประเทศเมียนมากำลังเป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทเอเชียและบริษัทระดับโลก” นายหว่องกล่าว


ธุรกิจที่มีความสนใจขยายกิจการไปยังประเทศเมียนมาจะได้ใช้ประโยชน์จากความเข้มแข็งของหน่วยงานให้คำปรึกษาการลงทุนโดยตรงของธนาคารยูโอบี หน่วยงานนี้จะช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงบริการบรรษัทของธนาคารอย่างเต็มรูปแบบและผ่านเครือข่ายสาขาอันมั่นคงในภูมิภาค
ธนาคารยูโอบีเป็นธนาคารแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียที่เปิดหน่วยงานให้คำปรึกษาการลงทุนโดยตรงถึง 9 แห่งเพื่อให้บริการธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการในภูมิภาค ในปี 2556 ธนาคารยูโอบีเป็นรายแรกที่ตั้งหน่วยงานให้คำปรึกษาการลงทุนโดยตรงในเมียนมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในประเทศ

 

รายงานการสำรวจธุรกิจเอเชียของธนาคารยูโอบีปี 2557 จัดทำกับธุรกิจจำนวน 1,024 บริษัทในประเทศจีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย เพื่อศึกษาความท้าทายและโอกาสในภูมิภาคสำหรับการเติบโตทางธุรกิจ  
 
 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ปริษฐา ยุทธมานพ โทร. 0-2343-4965