ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

งานจิตรกรรมที่สื่อถึงพลังของความเป็นหนึ่งเดียวได้รางวัลชนะเลิศการประกวดจิตรกรรมยูโอบีประจำปี 2558

 

 

 

 

ธนาคารยูโอบี (ไทย) มอบรางวัลชนะเลิศงานประกวดจิตรกรรมยูโอบีประจำปี 2558 ประเภทศิลปินอาชีพ แก่นางสาวธิดารัตน์ จันทเชื้อ อายุ 23 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ภาพที่ได้รับรางวัลของนางสาวธิดารัตน์ ชื่อ ญามาอะห์ 2 สื่อถึงความเข้มแข็งที่มาจากความเป็นหนึ่งเดียว ด้วยเทคนิคปักเย็บด้วยด้ายที่สร้างพื้นผิวและแสงเงา

 

นางสาวธิดารัตน์ได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ได้เห็นผู้คนหลากหลายที่มา มีวิถีชีวิตและความเห็นแตกต่างกัน เป็นหนึ่งเดียวในการแสวงหาสันติสุขในศาสนา “ดิฉันได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ได้เห็นโลกกำลังหวลหาสันติภาพ สอดคล้องกับความเชื่อของชาวมุสลิมที่ว่าการละหมาดพร้อมกันหลายๆคนก็จะยิ่งทำให้ได้บุญมากขึ้น ความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่สร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน ในภาพดิฉันให้สถานที่ละหมาดเป็นเพียงห้องธรรมดาที่มีลวดลายสถาปัตยกรรมอิสลาม เพื่อสื่อว่าการสวดมนต์นั้นจะทำที่ใดก็ได้ ภาพของดิฉันต้องการสื่อว่าพลังเกิดได้จากความเป็นหนึ่งเดียว”

 

นางสาวธิดารัตน์จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 750,000 บาท และจะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าแข่งขันกับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ สำหรับรางวัลในระดับภูมิภาคคือ รางวัล UOB Southeast Asian Painting of the Year นางสาวธิดารัตน์ยังจะได้รับโอกาสเข้ารับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมกับ Fukuoka Asian Art Museum ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาหนึ่งเดือน

 

นายปีเตอร์ ฟู กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่าการประกวดจิตรกรรมยูโอบีเป็นวิธีหนึ่งที่ธนาคารยูโอบีจะได้ให้การสนับสนุนวงการศิลปะผ่านทางศิลปินที่มีความรักและมีพรสวรรค์ในงานศิลปะ

 

“เราได้จัดการประกวดจิตรกรรมยูโอบีในปีนี้เป็นปีที่ 6 และเราก็มีความยินดีที่เห็นศิลปินใหม่ที่มีพรสวรรค์ส่งงานเข้าร่วมมากขึ้น และเห็นศิลปินอาชีพพัฒนางานให้ดียิ่งๆขึ้นไป” นายฟู กล่าว

 

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทศิลปินใหม่ได้แก่ นางสาวนภัส กังวาลนรากุล อายุ 25 ปี จากภาพชื่อกายกับใจ จิตกลับใจ ด้วยเทคนิคการตัดกระดาษ ภาพของนางสาวนภัสสื่อถึงด้านดีและด้านร้ายของมนุษย์ซึ่งเกาะเกี่ยวและรวมอยู่ในคนๆเดียวกัน

 

คณะกรรมการตัดสินจัดการประกวดจิตรกรรมยูโอบีประจำปี 2558 ประกอบด้วยศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติและอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปไทยมหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติและอาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

งานแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2558

 

งานที่ได้รางวัลในการประกวดจิตรกรรมยูโอบี 2558 จะจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13-31 ตุลาคม 2558 และผลงานของผู้ชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท จะจัดแสดงที่ UOB Art Gallery ซึ่งตั้งอยู่ที่ Plaza One ประเทศสิงคโปร์ ในเดือนพฤศจิกายน

 

 

ผู้ได้รับรางวัลในการประกวดจิตรกรรมยูโอบีประจำปี 2558

รางวัล
ผู้ชนะ
ชื่องาน
เงินรางวัล
ประเภทศิลปินอาชีพ
UOB Painting of the Year
ธิดารัตน์ จันทเชื้อ
ญามาอะห์ 2
750,000 บาท
เหรียญทอง
จักรกฤษณ์ มูลอินต๊ะ 
สงบสุขตามวิถีชีวิต วิถีล้านนา 
300,000 บาท
เหรียญเงิน
ไพศาล พิรัตน์เสาร์ 
บูชาพระบรมสารีริกธาตุ 
240,000 บาท
เหรียญเงิน
ไพริน ภู่ประดับ 
ของเล่นไขลาน
150,000 บาท
ประเภทศิลปินใหม่
Most Promising Artist of the Year
นภัส กังวาลนรากุล
กายกับใจ จิตกลับใจ
90,000 บาท
เหรียญทอง
อนันต์ยศ จันทร์นวล
เป็ดผู้น่าสงสาร
75,000 บาท
เหรียญเงิน
ปิยังกุล จันทรกุล
แยกคุณตาขนมจีน กุมภา '58
45,000 บาท
เหรียญเงิน
จักรพงษ์ เทพเกาะ
สัมพันธภาพชีวิต 1
30,000 บาท


 

วันที่ 13 ตุลาคม 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

บุษบง เผด็จภัย โทร 0-2343 4972
ปริษฐา ยุทธมานพ โทร. 0-2343-4965