ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบีเซ็นเอ็มโอยูกับหน่วยงานสนับสนุนการลงทุนต่างประเทศแห่งเวียดนามเพื่อสนับสนุนการค้า ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ธุรกิจเพื่อลงทุนในเมืองที่กำลังโตเร็วเช่นดานังและฟู้โกว๊ก
 

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สิงคโปร์และหน่วยงานสนับสนุนการลงทุนต่างประเทศ (Foreign Investment Agency) แห่งประเทศเวียดนามลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 เพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงและการค้าระหว่างประเทศเวียดนามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นับเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานสนับสนุนการลงทุนต่างประเทศของประเทศเวียดนามลงนามในเอ็มโอยูกับธนาคารต่างชาติ หน่วยงานนี้ดำเนินงานภายใต้กระทรวงแผนพัฒนาและการลงทุน ( Ministry of Planning and Investment) ซึ่งมีเป้าหมายสนับสนุนการลงทุนตรงต่างประเทศสู่เวียดนาม และการขยายธุรกิจเวียดนามในต่างประเทศ

 

นาย Lim Hng Kiang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมประเทศสิงคโปร์ และนาย Bui Quang Vinh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนพัฒนาและการลงทุน ประเทศเวียดนามเป็นตัวแทนระดับรัฐบาลที่ร่วมงานลงนามในบันทึกนี้

ด้วยเอ็มโอยูนี้ลูกค้าของธนาคารยูโอบีจะได้รับการสนับสนุนในด้านการขยายกิจการไปยังเป้าหมายการลงทุนหลักตามเมืองสำคัญในประเทศเวียดนาม เช่นโฮจิมินห์ ซิตี้ และฮานอย รวมถึงเมืองที่กำลังเติบโตเร็ว เช่นดานัง ฟู้โกว๊ก เกิ่นเทอ และไฮฟอง

 

นาย Thng Tien Tat ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารยูโอบี เวียดนาม กล่าวว่าประเทศเวียดนามเป็นเป้าหมายการลงทุนอันดับต้นๆของธุรกิจเอเชียที่ต้องการขยายกิจการในตลาดที่มีการเพิ่มของจำนวนประชากรที่มีกำลังซื้อสูง รายงานการสำรวจธุรกิจเอเชียของธนาคารยูโอบีปี 2557 ระบุว่าหนึ่งในสี่ของธุรกิจเอเชียมีแผนขยายกิจการในประเทศเวียดนามในปีนี้ ทำให้ประเทศเวียดนามเป็นเป้าหมายการลงทุนต่างประเทศในลำดับต้นๆของธุรกิจเอเชีย

“การเพิ่มขึ้นของรายได้ชนชั้นกลางมีทำให้กำลังซื้อในเศรษฐกิจสูงขึ้น รูปแบบการใช้จ่ายของประชากรเปลี่ยนไป และประชากรมีความคาดหวังต่างๆสูงขึ้น การขยายตัวของเมืองในประเทศเวียดนามกำลังสร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค การผลิต การเกษตร การท่องเที่ยว และน้ำมันและพลังงาน” เขากล่าว

“บันทึกความตกลงนี้จะช่วยธุรกิจในภูมิภาคให้ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มนี้ จากการใช้ประโยชน์ของจุดแข็งของเครือข่ายภูมิภาคอันมั่นคงของธนาคารยูโอบี และข้อมูลในตลาดของหน่วยงานสนับสนุนการลงทุนต่างประเทศแห่งประเทศเวียดนาม

 

ภายใต้เอ็มโอยูนี้ ธนาคารยูโอบีและกรมสนับสนุนการลงทุนต่างประเทศแห่งเวียดนามตกลงที่จัดการแลกเปลี่ยนและเยี่ยมเยือนของตัวแทนทางการค้า การแลกเปลี่ยนความรู้จักในแวดวงธุรกิจ และการช่วยเหลือให้เข้าถึงงานสำคัญในวงการแก่ธุรกิจที่สนใจขยายกิจการในประเทศเวียดนาม

หน่วยงานให้คำปรึกษาการลงทุนโดยตรงของธนาคารยูโอบีซึ่งจัดตั้งขึ้น 9 แห่งทั่วภูมิภาคด้วยเป้าหมายในการสนับสนุนธุรกิจในการขยาขกิจการในภูมิภาค จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือลูกค้า ด้วยบริการทางธนาคารครบวงจรสำหรับธุรกิจ รวมถึงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมธุรกิจ และบริการทางวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค

 

 

วันที่ 22 เมษายน 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ปริษฐา ยุทธมานพ โทร. 0-2343-4965